LS Vy Huyền

Tư vấn về chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách

Hỏi: Tôi là nữ làm bên mảng trưởng đoàn thể tại xã, bản thân tôi chuẩn bị nghỉ sinh, tôi làm tờ trình sang UBND xã trình bày về việc nghỉ sinh và bàn giao công việc cho đồng chí phó (chức danh bán chuyên trách). Vậy khi tôi nghỉ sinh, đồng chí phó thay tôi làm việc trong thời gian 6 tháng nghỉ sinh.

Vậy xin cho tôi hỏi UBND trả lời đồng chí cấp trưởng nghỉ sinh thì đồng chí phó phải kiêm nhiệm thay và không được trả đồng nào về phụ cấp kiêm nhiệm? Như thế đúng hay sai? Trách nhiệm của đồng chí phó không có lương mà chỉ có mức phụ cấp ít ỏi, trong thời gian tôi nghỉ sinh đồng chí phải đi làm thay tôi như một cán bộ công chức, vậy tại sao lại không được hưởng một đồng nào? Tôi phải làm gì để đòi hỏi công lý cho đồng chí ấy. Xin chân thành cảm ơn luật sư.

 

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia,với yêu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau: 

 

Theo quy định tại điều 9 Nghị định 92/2009/NĐ-CP về những người hoạt động không chuyên trách:

 

Điều 9. Những người hoạt động không chuyên trách

 

1. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

 

a) Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: Không quá 22 người;

 

b) Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: Không quá 20 người;

 

c) Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: Không quá 19 người;

 

d) Mỗi thôn, tổ dân phố không quá 03 người.

 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp để quyết định chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; quy định việc kiêm nhiệm các chức danh và mức phụ cấp không vượt quá 1,0 lần mức lương tối thiểu chung (kể cả những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố); quy định chính sách cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã biên giới, vùng dân tộc ít người, vùng Tây Nguyên; hướng dẫn việc khoán kinh phí để tạo Điều kiện tăng mức thu nhập cho những người hoạt động không chuyên trách nêu tại Khoản 1 Điều này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương.

 

3. Những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; những người quy định tại Điểm a, b và Điểm c Khoản 1 Điều này thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế.

 

Theo quy định tại  khoản 5 điều 1 Nghị  định 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/ NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định như sau:

 

....Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định những nội dung sau:

 

a) Quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

 

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ;

 

c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.”

 

Như vậy,trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân xem xem về việc hưởng trợ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách trên cơ sở ngân sách của địa phương nơi bạn công tác.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !

CV Thúy Vân - Công ty Luật Minh Gia

 

Hotline: 1900 6169