Cà Thị Phương

Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc

Luật sư tư vấn trách nhiệm chi trả trợ cấp khi nghỉ việc tại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Đối với nội dung khách hàng yêu cầu tư vấn do chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết nên nội dung tư vấn dưới đây có thể chưa chi tiết. Để được tư vấn chính xác và chi tiết, khách hàng có thể gửi yêu cầu tư vấn và tài liệu đính kèm vào email luatsu@luatminhgia.vn để được luật sư tư vấn đầy đủ và sớm nhất.

 

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi Văn phòng Luật Minh Gia.Tôi sinh năm 1966 .Tôi bắt đầu làm việc tại Sở nhà Đất  từ 26/12/1990 theo quyết định phân công của Ban Tổ chức chính quyền  và quyết định tiếp nhận của Sở nhà Đất. Đến năm 1998, Sở nhà Đất và Sở Địa Chính sáp nhập lại thành Sở Địa Chính - Nhà Đất và tôi tiếp tục công tác tại đây. Đến năm 2003, thành phố  lập Sở Tài Nguyên - Môi trường, bộ phận Nhà Đất trong đó có tôi chuyển về Sở Xây dựng. Đến tháng 3/2005 ,tôi chuyển công tác phí về Tổng công ty Địa ốc A  bằng quyết định điều động của Giám đốc Sở và công tác đến nay. Khi chuyển công tác tôi là trưởng phòng của Sở.A là Tổng công ty TNHH 1 TV 100% vốn nhà nước. Hiện tại tôi đang là  đại diện vốn đồng thời là Tổng giám đốc một công ty con của A, doanh nghiệp cổ phần trên 51% vốn nhà nước. Nay tôi xin nghỉ việc, tôi được hưởng trợ cấp như thế nào và đơn vị nào chi trả .Xin cảm ơn.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh như sau:

 

Do thông tin anh cung cấp chưa nói rõ về vị trí, công việc mà anh được điều động đến Tổng công ty A nên chúng tôi chưa xác định được cụ thể quyền lợi của anh được thực hiện theo chế độ của Luật viên chức hay Luật lao động. Hiện nay anh đang là đại diện vốn đồng thời là Tổng giám đốc của một công ty con của A - là doanh nghiệp cổ phần trên 51% vốn nhà nước. Do đó, chế độ của anh được giải quyết theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

 

Căn cứ theo qui định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao đông 2012 có qui định về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động khi chấm dứt Hợp đồng lao động cho người lao động như sau:

 

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

 

Trong trường hợp của anh từ thời điểm tháng 3 năm 2005 anh chuyển công tác về Tổng công ty Địa ốc A  và làm việc từ đó đến nay. Do vậy, nếu bây giờ anh chấm dứt Hợp đông lao động với Tổng công ty Địa Ốc A theo đúng qui định pháp luật thì Công ty Địa ốc A thì anh sẽ được hưởng quyền lợi về trợ cấp thôi việc. Đơn vị có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho anh là Tổng Công ty Địa Ốc A. Cụ thể:

 

- Thời gian để tính trợ cấp thôi việc

 

Thời gian để tính trợ cấp thôi việc cho anh được qui định tại khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động 2012 như sau:

 

“2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.”

 

Tuy nhiên, Công ty Địa ốc A chỉ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho anh từ tháng 3/2005 đến tháng 12/2008 theo căn cứ tại Điều 140 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 trở đi, nếu công ty Địa Ốc A  đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho anh  thì chế độ trợ cấp thôi việc của anh sẽ được thay thế bằng chế độ hưởng bảo hiểm xã hội thất nghiệp.

 

Mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Căn cứ theo  Điều 50 Luật việc làm 2013 có qui định về mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

 

 “1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

 

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

 

Do đó, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày anh chấm dứt hợp đồng lao động nếu có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp anh sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP) tới trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi anh muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Hotline: 1900 6169