Hoàng Thị Nhàn

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản

Tôi làm việc tại công ty hiện nay từ 25/11/2013. Đến 10/6/2015 tôi nghỉ sinh, 1/7/2015 tôi nộp đủ giấy tờ khai bảo hiểm thai sản cho công ty. Đến nay em chưa nhận được bảo hiểm thai sản
 
7/10/2015 (tức là khi nghỉ sinh được gần 4 tháng), do được mời với mức lương cao hơn, tôi đến làm việc tại 1 công ty khác và chưa xin nghỉ việc (do tôi sợ rằng nếu xin nghỉ việc sẽ gặp khó khăn trong việc nhận bảo hiểm thai sản). Tôi muốn hỏi:
1. Theo luật công ty cũ phải thanh toán bảo hiểm thai sản cho tôi vào ngày nào?
2. Trường hợp tôi xin nghỉ việc tại thời điểm hiện tại, tôi có được hưởng toàn bộ bảo hiểm thai sản không? Nếu không thì vì sao?
3. Việc tôi đi làm tại công ty mới khi chưa xin nghỉ việc ở công ty cũ và đang trong thời gian nghỉ sinh - có phạm luật không? Tại công ty mới tôi sẽ thử việc trong 2 tháng (đến 6/12/2015), nếu tôi ký hđ thử việc, tôi có sai luật không?
4. Trường hợp sau thời gian nghỉ thai sản (tức 9/12/2015) tôi  xin nghỉ việc tại công ty cũ thì tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc do công ty cũ trả không? Cách tính như thế nào? Tôi phải báo trước bao nhiêu ngày trước ngày nghỉ việc chính thức?
5. Nếu tôi  tiếp tục thử việc 2 tháng và được ký hợp đồng chính thức tại công ty mới, công ty mới sẽ đóng bảo hiểm cho tôi kể từ ngày nào?


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia của chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Căn cứ vào Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về việc giải quyết hưởng chế độ thai sản:

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
 
Và hồ sơ để hưởng trợ cấp thai sản gồm:
 
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
 
2. Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.
 
Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.
 
3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.
 
4. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập
 
Như vậy khi bạn nộp đủ các giấy tờ cho người sử dụng LĐ thì hàng quý người sử dụng LĐ có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng BHXH cho bạn. Cơ quan bảo hiểm nơi bạn đóng BHXH là cơ quan chi trả BHXH cho bạn. Và trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức BHXH có trách nhiệm chi trả trợ cấp thai sản cho bạn.
 
Thứ hai, về điều kiện hưởng chế độ thai sản bao gồm các đối tượng:

- Lao động nữ mang thai;  
- Lao động nữ sinh con;  
- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;  
- Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

Đồng thời các đốii tượng trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Có các điều kiện này thì khi làm hồ sơ để hưởng BHXH bạn sẽ được hưởng không phụ thuộc bạn còn hay không còn quan hệ lao động với công ty cũ. Bởi vì theo Bộ luật lao động năm 2012 không có quy định cấm người lao động được giao kết nhiều hợp đồng lao động miễn là người lao động vẫn đảm bảo các nghĩa vụ khi giao kết hợp đồng lao động. Sau khi chấm dứt HĐLĐ mà công ty vẫn chưa nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì bạn có thể tự mình gửi hồ sơ hưởng chế độ thai sản đến cơ quan bảo hiểm nơi công ty bạn đã đóng bảo hiểm ở đó để được hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm: Sổ BHXH; Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con; Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản.
 
Thứ ba, Bộ luật lao động năm 2012 không quy định cấm người lao động tham gia nhiều hợp đồng lao động cũng một lúc miễn là người lao động vẫn đảm bảo thơi gian làm việc và các nghĩa vụ khác theo các hợp đồng lao động đã giao kết. Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 6 tháng. Tuy nhiên, Bộ luật lao động năm 2012 tại Khoản 4 Điều 157 có quy định về việc bạn đi làm sớm như sau:
 
trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.
Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 
Trường hợp của bạn đã nghỉ được 4 tháng và sức khỏe của bạn đảm bảo để đi làm thì bạn có thể giao kết hợp đồng lao động.
 
Thứ tư, Điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc theo  Bộ luật lao động năm 2012 là:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. “
 
Bạn giao kết hợp đồng tại công ty cũ từ 25/11/2013, nếu bạn giao kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thuộc trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó công ty chỉ chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn với thời gian bạn chưa đóng bảo hiểm thất nghiệp. Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn cần có đủ các điều kiện Luật việc làm 2013 quy định tại Điều 49.
 
Thứ năm, Nêu bạn giao kết hợp đồng ở công ty mới mà chưa chấm dứt hợp đồng ở công ty cũ thì BHXH sẽ được tính như sau. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP:
 
1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động:
 
a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
 
b) Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.”
 
Nếu chưa chấm dứt hợp đồng lao động ở công ty cũ thì công ty cũ vẫn có trách nhiệm chi trả BHXH cho bạn đến khi chấm dứt hợp đồng. Và thời điểm chấm dứt hợp đồng đầu tiên cũng là thời điểm công ty mới phải đóng BHXH cho bạn.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Phương Lan – công ty Luật Minh Gia