Hoài Nam

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn

Nhờ luật sư tư vấn về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn và trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động của người sử dụng lao động theo quy định pháp luật hiện hành. Tôi xin cảm ơn.

 

Trả lời: Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn tôi xin tư vấn như sau:

 

Trường hợp 1:Công ty e có 1 chị ký hợp đồng có thời hạn lần 2 là 1 năm (từ ngày 30/9/2014 đến hết ngày 29/9/2015). Trong khoảng thời gian này, chị ấy lại nghỉ thai sản (từ 1/4/2015 đến hết 30/9/2015). Hết thời hạn hợp đồng trên, Công ty không còn muốn ký HĐ với chị ấy nữa thì Cty có phải làm thông báo chấm dứt hợp đồng không? Nếu làm thông báo thì phải thông báo trước đó mấy ngày và thông báo gửi cho chị ấy trong thời gian vẫn đang nghỉ chế độ thai sản thì có vi phạm luật không?

Căn cứ theo khoản 1 điều 36 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì có trường hợp :

“ Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.”

Căn cứ khoản 1 điều 47 Luật Lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động  có quy định:

Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.”

Như vậy theo quy định này thì công ti bạn trước ngày chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày phải thông báo đến người lao động và việc gửi thông báo gửi cho người lao động trong thời gian vẫn đang nghỉ chế độ thai sản là không vi phạm luật.

Trường hợp 2: Có 1 chị mới vào Công ty e làm được 3 tháng và đã tham gia đóng BHXH nhưng đến tháng 6 chị ấy phải đi chữa bệnh  (không có giấy xác nhận của bệnh viện) và xin nghỉ không hưởng lương 18 ngày. Công ty đồng ý giải quyết cho chị ấy nghỉ không hưởng lương và vẫn đóng BH cho chị ấy. Nhưng sau đó Cty muốn yêu cầu chị ấy hoàn trả lại số tiền BH mà cty đã đóng có được không ạ? Quy định pháp luật thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 điều 85 Luật bảo hiểm xã hội có quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Theo khoản 4 điều 86 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

“ Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.”

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên và xét trên tình huống của bạn đưa ra thì cả công ti và cả người lao động này theo đúng quy định của pháp luật đều không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng mà người lao động xin nghỉ không lương . Vì vậy không có cơ sở để công ti bạn đòi lại khoản tiền mà công ti đã đóng cho Người lao động. Việc người lao động có trả lại khoản tiền mà công ti đã đóng phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên.

 

Trân trọng .
Chuyên viên Lê Yến - Công ty Luật Minh Gia.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỏi tư vấn tại đây!
Chat zalo Chat Facebook