LS Hoài My

Tư vấn về cách tính tiền trợ cấp thôi việc

Xin luật sư cho em biết em có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc hay không? Và thời gian em làm việc như vậy em được hưởng ra sao và cách tính như thế nào?


Em công tác tại một Công ty tư nhân, ngày vào làm là 17/5/2010, ngày ký hợp đồng chính thức là 15/7/2010, mức lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là 7.100.000đ. Trong quá trình làm việc em có nghỉ thai sản 02 lần, lần 1 là ngày 30/4/2013 ( đến 01/11/2013 đi làm lại), lần thai sản thứ 2 là ngày 21/03/2015 ( ngày 28/09/2015 đi làm lại). Sau khi đi làm lại em được bố trí công việc khác không phù hợp nên em đã làm đơn xin nghỉ việc ngày 7/12/2015. Đơn xin nghỉ việc em báo trước 30 ngày nhưng khi nhận được đơn của em công ty đã cho em nghỉ việc ngay ngày hôm sau.

Xin luật sư cho em biết em có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc hay không? Và thời gian em làm việc như vậy em được hưởng ra sao và cách tính như thế nào?

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

-Thứ nhất là về việc bạn có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không:

Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

....................................................................................”

Theo thông tin bạn cung cấp thì khi đi làm lại công ty đã bố trí công việc khác không phù hợp cho bạn. Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp của bạn, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 48 Bộ luật lao động quy định về Trợ cấp thôi việc như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

.....................................................................................”

Trường hợp của bạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bạn cũng đã làm việc tại công ty được hơn 5 năm. Do đó, căn cứ quy định trên thì khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng, phía công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

-Thứ hai là về cách tính trợ cấp thôi việc:

Điều 48 Bộ luật lao động quy định về Trợ cấp thôi việc như sau:

“.............................................................

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”
Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có quy định về Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã vào làmviệc tại công ty từ ngày 17/5/2010, ngày ký hợp đồng chính thức là 15/7/2010. Và bạn nộp đơn xin nghỉ việc ngày 7/12/2015 và ngày 8/12/2015 công ty cho bạn nghỉ việc.

Nên căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP trên thì thời gian thử việc và thời gian bạn nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian bạn đã làm việc thực tế tại công ty. Do đó, thời gian bạn đã làm việc thực tế tại công ty là 5 năm 7 tháng.

Thông tin bạn cung cấp không đề cập đến việc bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp nên chúng tôi hiểu là trong quá trình làm việc tại công ty bạn không đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, thời gian làm việc của bạn để tính trợ cấp thôi việc là 6 năm (căn cứ điểm c khoản 3 điều 14 nghị định 05 trên thì từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc).

Và căn cứ vào khoản 3 Điều 48 Bộ luật lao động thì:

Tiền trợ cấp thôi việc của bạn = Thời gian tính trợ cấp thôi việc x tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc x 1/2 = 6 năm x 7.100.000đ x 1/2= 21.300.000đ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về cách tính tiền trợ cấp thôi việc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Tú Hiền – Công ty Luật Minh Gia.