Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về bảo hiểm xã hội một lần đối với người ra nước ngoài định cư

Cho tôi hỏi về bảo hiểm xã hội hưởng một lần như sau: Tôi kí hợp đồng tháng 10/1989 -15/4/2015 chấm dứt hợp đồng lao động, mức lương hiện nay là 1.150.000 hệ số lương 3,17 .nay tôi định cư nước ngoài .xin hỏi cách tính BHXH 1 lần như thế nào ? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn:
 
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại điều 55 và 56, luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau:
 
“Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
d) Ra nước ngoài để định cư.
 
2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”.
 
“Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.
 
Theo quy định tại điều 56 của luật này thì cách tính BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Bạn có thể căn cứ vào quy định này để tính BHXH cho mình. Do bạn chưa cung cấp thông tin cần thiết về số năm tham gia đóng BHXH, và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH thực tế của bạn là bao nhiêu nên chúng tôi chưa thể trả lời mức lương cụ thể bạn sẽ được hưởng.

Trân trọng!
CV: Ngọc Anh – Công ty luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169