LS Trần Khánh Thương

Tư vấn thời hạn giải quyết BHXH một lần

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ quan trọng của chế độ an sinh, người tham gia BHXH có nhiều chế độ, quyền lợi liên quan. Một trong những chế độ mà người tham gia BHXH quan tâm đó chế độ trợ cấp một lần. Vậy điều kiện hưởng, mức hưởng và trình tự, thủ tục để hưởng BHXH được quy định như nào? Bài viết dưới đây Luật Minh Gia sẽ làm rõ các vấn đề này.

Câu hỏi tư vấn:

Luật sư giúp em với ạ! Em hiện tại đã nghỉ việc được hơn một năm và đã đóng BHXH được 10 năm, em có làm hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần ngày 9.9 và đến ngày 23 em nhận được quyết định giải quyết bhxh. Nhưng đến ngày hôm nay em vẫn chưa nhận được tiền. Ngày 23.9 em lên bhxh huyện nhận quyết định và được báo tầm ngày 5.10 nhận được thông báo từ xã. Và ngày 12 quay lại họ hướng dẫn tiếp. Nhưng hôm nay em gọi điện lại hỏi họ lại bảo em nhận kết quả ngày 23.9 thì tháng 11 e mới được giải quyết. Luật sư giải đáp giúp em.

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

1. Các trường hợp được hưởng BHXH một lần:

Tại Điều 60 luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần của các đối tượng thuộc khoản 1 và khoản 4 điều 2 của luật này như sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Ngoài ra tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 93/2015/QH13 có quy định thêm trường hợp được rút BHXH một lần: Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần

Như vậy trường hợp của bạn đã nghỉ việc hơn 1 năm và có thời gian tham gia BHXH dưới 20 năm nên đủ điều kiện được rút BHXH một lần. Bạn có thể thực hiện thủ tục rút bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận huyện nơi cư trú.

2. Thời gian giải quyết việc rút bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại Khoản 4 điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do".

Như vậy theo quy định tại điều khoản trên thì trong vòng 10 ngày sau khi nộp đủ hồ sơ theo quy định thì bên cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nghiệm giải quyết và chi trả cho người dân nếu không giải quyết được phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trường hợp đã quá thời hạn nêu trên mà cơ quan BHXH chưa giải quyết thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan BHXH.

Hỏi tư vấn qua điện thoại