Hoàng Thị Nhàn

Tư vấn để người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Chào văn phòng cho em hỏi về BHXH một lần như sau: Em có làm việc tại 1 công ty ở Hà Nội và tham gia bảo hiểm xã hội. Em nghỉ việc từ 1/8/2014 giờ em muốn lấy bảo hiểm 1 lần thì làm như thế nào ạ! Và số tiền em được nhận là bao nhiêu ạ! Cụ thể mức đóng của em như sau:

Tháng 09/2012 đến 12/2012 lương cơ bản của e là 2.140.000
   
Tháng 01/2013 đến 12/2013: 2.520.000
   
Tháng 01/2014 đến 07/2014: 2.889.000

Mong luật sư giúp đỡ và sớm trả lời thư của e ạ! E chân thành cảm ơn!


Tư vấn để người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần.Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:


Theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
 
"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 
d) Ra nước ngoài để định cư.”
 
Đối chiếu với điều luật kể trên thì bạn thuộc trường hợp điểm c khoản 1 điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và do đó, bạn được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Và tại Điều 56 quy định:
 
"Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội". 
 
Sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm.
 
Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.

Như bạn cung cấp thì bạn đã ngừng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/08/2014 nên đến nay bạn đã có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần.
 
Tổng thời gian bạn đã đóng bảo hiểm xã hội là:  3+12+7 =22 (tháng) được làm tròn là 2(năm).

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:

-         09/2012 đến 12/2012, thời gian là 3 tháng , mức lương cơ bản là 2.140.000 = 2.140.000 X 3= 6.420.000.

-         01/2013 đến 12/2013, thời gian là 12 tháng, mức lương cơ bản là  2.520.000 = 2.520.000 X 12= 30240000.

-         01/2014 đến 07/2014, thời gian là 7 tháng, mức lương cơ bản là : 2.889.000 = 2. 889.000 X 7= 20.223.000.

-         Tổng số lương là : 6.420.000 + 30.240.000 + 20.223.000 = 56.883.000.

-         Mức lương bình quân là: 56.883.000 / 22= 2.586.000.

-         Trợ cấp BHXH một lần là : 2.586.000 x 1,5 x 2= 7.758.000

Như vậy, bạn sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm 1 lần là 7.758.000.
 
Về thủ tục lấy bảo hiểm xã hội một lần như sau:
 
- Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với trường hợp của bạn:


Hồ sơ  bao gồm:

Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính)

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần của người lao động (mẫu số 14-HSB, bản chính)

Hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân để đối chiếu.

Thời hạn để giải quyết là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị giải quyết.


Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết sau:  Tư vấn về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có thêm thông tin về thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Trân trọng.
CV - Ngô Thị Thùy Linh - Công ty Luật Minh Gia