LS Vy Huyền

Tư vấn chế độ BHXH khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Tôi năm nay đã 47 tuổi,thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính đến tháng 9/2015 là được 19 năm 8 tháng,nay công ty chấm dứt hợp đồng lao động,tôi muốn tiếp tục đóng bảo hiểm cho đủ 20 năm công tác theo quy định của luật bảo hiểm, tôi đóng tiếp ở đâu,quyền lợi được hưởng như thế nào sau khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm,xin tổng đài tư vấn,cảm ơn nhiều.
Trả lời tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, với vấn đề của bạn Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Thứ nhất: Đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 về chế độ bảo hiểm bắt buộc và chế độ bảo hiểm tự nguyện. Thì thời gian bạn làm việc ở công ty bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau khi nghỉ làm ở công ty, nếu có nguyện vọng đóng tiếp thì bạn có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 5, điều 3 luật BHXH 2006 “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, nếu bạn có nguyện vọng tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì bạn nên tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nơi nộp: Bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú.

Thứ hai: Mức hưởng bảo hiểm xã hội

Trường hợp 1: Sau khi nghỉ việc bạn được hưởng các quyền lợi sau:

-Trợ cấp thất nghiệp

-Trợ cấp thôi việc

Tuy nhiên, có điều kiện đi kèm để được hưởng hai trợ cấp trên, bạn tham khảo bài viết ở trong link đính kèm trên.
Trường hợp 2: Khi bạn đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được hưởng các quyền lợi:

-Chế độ hưu trí

* Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Điều 70.Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm. 
 
Điều 71.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện như quy định tại Điều 53 của Luật này 

Điều 75.Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 70 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Vậy, sau khi đóng đủ 20 năm BHXH mà bạn vẫn chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì bạn vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Do đó, bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đợi đến lúc được hưởng lương hưu.

-Chế độ tử tuất: Bao gồm trợ cấp mai tang và người thân được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng.

-Cấp thẻ BHYT miễn phí

-Cấp thẻ ATM miễn phí khi lập thủ tục hưu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn chế độ BHXH khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Phạm Thị Hường - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169