LS Trần Khánh Thương

Miễn tập sự đối với công chức quy định thế nào?

Nhằm mục đích tạo thuận lợi trong quá trình công tác, công chức thường có chế độ tập sự trước khi được tuyển dụng vào vị trí việc làm. Vậy chế độ tập sự đối với công chức được quy định như thế nào và có những trường hợp nào viên chức sẽ được miễn tập sự?

Câu hỏi: Em có một thắc mắc về lĩnh vực chế độ dành cho Cán bộ, công chức cấp xã muốn được xin ý kiến của quý công ty, rất mong được giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp đại học, vào tháng 11/ 2018 em được nhận vào công tác tại Ủy ban nhân dân xã (không thuộc xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn), chức danh địa chính, hình thức hợp đồng lao động (do chưa qua thi tuyển công chức). Trong thời gian làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Em làm công việc theo chức danh đến tháng 9/2021 em trúng tuyển vào kỳ thi tuyển công chức tại vị trí đang làm việc. Sau khi có quyết định trúng tuyển thì em chỉ được hưởng 85% lương do phải thực hiện chế độ tập sự 01 năm. Em xin hỏi thời gian tham gia bảo hiểm của em đã trên 02 năm, như vậy có cần phải thực hiện chế độ tập sự không? Và đến tháng 11/2021 thì em tham gia bảo hiểm được 03 năm, có được xét nâng lương trước thời hạn không (theo bậc Đại học)?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, các trường hợp được miễn tập sự đối với công chức:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định về các trường hợp miễn tập sự đối với viên chức như sau:

Điều 20. Chế độ tập sự đối với công chức

4. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này…”

Theo đó, để đủ điều kiện miễn chế độ tập sự bạn phải có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng ngành nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ của vị trí trúng tuyển công chức hoặc đã có thời gian tập sự lớn hơn thời gian tập sự cụ thể là 12 tháng đối với công chức loại C và 06 tháng đối với công chức loại D. Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2021 chức danh địa chính tại UBND cấp xã. Vào thời điểm tháng 9/2021 thì bạn trúng tuyển công chức vào vị trí đang làm việc. Vì vậy bạn đủ điều kiện để được miễn chế độ tập sự theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thứ hai, điều kiện xét nâng lương trước thời hạn:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

“1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

…”

Theo đó, nếu bạn đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và thỏa mãn quy định về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời không đang bị xử lý kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. Vậy bạn có thể đối chiếu với các quy định trên để xem trường hợp của mình có thuộc đối tượng được nâng bậc lương trước thời hạn hay không?

Hotline: 1900 6169