LS Phùng Gái

Trường hợp giao kết hợp đồng lao động mới?

Câu hỏi tư vấn: Hiện tôi công tác chính tại Công ty cổ phần cảng Phú Hữu với hợp đồng chính thức cộng bảo hiểm xã hội.Loại hợp đồng lao động là 03 năm. Từ ngày : 02 tháng 6 năm 2013 đến ngày 02 tháng 5 năm 2016.


Sau đó phòng tổ chức nhân sự công ty TNHH một thành viên cảng Bến Nghé cho tôi ký :
  -Loại hợp đồng lao động bán thời gian tại công ty TNHH một thành viên cảng Bến Nghé: Có thời hạn 3 năm kể từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017- Với công việc là: Lái tăng cường ( RTG ) bán thời gian tại công ty TNHH một thành viên cảng Bến Nghé.

Do quá trình phát triển giữa cty cổ phần Phú Hữu với tổng công ty Tân Cảng nên ngày 4/5/2015 công ty cổ phần Phú Hữu được đổi tên thành công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu. Vào ngày 04 tháng 05 năm 2015 phòng tổ chức nhân sự công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu cho tất cả nhân viên lái cẩu QC được ký hợp đồng mới, chỉ riêng trường hợp của tôi chưa được ký. Lý do Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu trực tiếp chỉ đạo phòng phòng tổ chức hành chính – nhân sự công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu không cho tôi ký hợp đồng với công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu  .

Nay tôi xin trình bày, kính mong Công ty hỗ trợ tôi về mặt pháp lý đễ tôi được sớm ký hợp đồng lao động với công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu. Nếu tôi công tác và vẫn giữ nguyên hợp đồng lao động công ty cổ phần cảng Phú hữu , không cần ký hợp đồng lao động mang tên công ty cổ phần Tân Cảng - Phú hữu thì tôi có bị mất quyền lợi gì không ?

Trả lời tư vấn:

Trước hết, Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về các loại hợp đồng.

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.


Như vậy, do bạn làm việc tại Công ty cổ phần cảng Phú Hữu với thời hạn 3 năm nên xác định loại hợp đồng mà bạn ký với công ty này là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn.( 02 tháng 6 năm 2013 đến ngày 02 tháng 5 năm 2016.).

Đồng thời, bạn lại tiếp tục ký loại hợp đồng lao động bán thời gian tại công ty TNHH một thành viên cảng Bến Nghé có thời hạn 3 năm kể từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017. Đến ngày 4/5/2015 công ty cổ phần cảng Phú Hữu đổi tên thành cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu và ký kết hợp đồng mới với các nhân viên lái cẩu. Riêng đối với trường hợp của bạn là không được ký bởi lý do tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu trực tiếp chỉ đạo phòng phòng tổ chức hành chính – nhân sự công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu không cho tôi ký hợp đồng với công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu  .

Xét lý do từ phía công ty TNHH một thành viên Cảng bến Nghé không cho bạn ký hợp đồng mới với công ty Cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu là trái với quy định pháp luật lao động bởi người lao động có thể giao kết hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Cụ thể:

Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
 
Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
 
Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


Nên việc bạn muốn ký hợp đồng mới với công ty Cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu trong khi bạn vẫn đang làm việc bán thời gian cho công ty TNHH một thành viên Cảng bến Nghé chỉ cần đảm bảo hoàn thành tốt các nghĩa vụ, nội dung đã giao kết.

Thứ hai, về việc bạn muốn ký hợp đồng lao động mới với công ty Cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu thì bạn có thể làm đơn yêu cầu được giao kết tiếp hợp đồng lao động mới nộp cho phía công ty để được xem xét giải quyết.

Thứ ba, việc bạn muốn vẫn giữ nguyên hợp đồng lao động công ty cổ phần cảng Phú Hữu, không cần ký hợp đồng lao động mang tên công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu .

Do hợp đồng lao động giữa bạn với công ty cổ phần Phú Hữu chưa hết thời hạn nên việc bạn muốn giữ nguyên hợp đồng lao động công ty Phú Hữu để tiếp tục làm việc cho công ty mới đổi tên này là có thể và theo đó quyền lợi của bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trường hợp giao kết hợp đồng lao động mới?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái – Công ty Luật Minh Gia.
 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Đăng ký tư vấn