LS Phùng Gái

Trường hợp chuyển nơi đăng ký khám bệnh theo quy định Luật bảo hiểm y tế?

Câu hỏi tư vấn: Kính chào Luật Sư cho em hỏi trường hợp như sau: Công ty em có 1 nhân viên đăng kí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Gia Định, ngày 25/08/2015 nhân viên này bị đau đầu và khám tại Bệnh Viện Hồng Đức Cơ Sở 3, nhân viên này chụp x-quang và đo điện não


Nhưng khi bắt đầu vào đăng kí khám trình thẻ BHYT thì nhân viên bệnh viện nói là không được thanh toán chi phí bảo hiểm gì hết. Vậy Luật sư cho em hỏi là nhân viên bệnh viện  đã làm đúng hay chưa? khi chuyển nơi đăng kí khám chữa bệnh tại BH Hồng Đức thì được hay không và hưởng quyền lơi như thế nào ạ?

Em xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn câu hỏi yêu cầu tư vấn của bạn dành cho công ty Luật Minh Gia, để trả lời yêu cầu của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trước tiên, theo Luật bảo hiểm y tế về việc thanh toán chi phí bảo hiểm :

Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này;

c) Tại nước ngoài;

d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định thủ tục, mức thanh toán đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở viện phí theo quy định của Chính phủ.


                                                                                   
Theo đó, Về việc nhân viên bệnh viện không đồng ý thanh toán chi phí khám bệnh cho bạn là trái luật. Về nguyên tắc thì khi người bệnh tới khám tại cơ sở y tế, xuất trình thẻ bảo hiểm thì có nghĩa vụ thực hiện việc khám, thanh toán các chi phí liên quan cho họ theo bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, từ thông tin bạn cung cấp bạn đăng kí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Gia Định, ngày 25/08/2015  bị đau đầu và khám tại Bệnh Viện Hồng Đức Cơ Sở3 mà không nói rõ lý do chuyển đổi nơi khám sức khỏe.

+ Vì vậy,  trước tiên theo quy định của luật thì bạn đăng ký khám chữa bện tại đâu thì sẽ được bảo hiểm tại đó. Nên trong trường hợp bạn đi khám tại nơi bạn đăng ký(Bệnh Viện Gia Định) như vậy thì mới được hưởng bảo hiểm,

+ Trong trường hợp bạn chuyển cơ sở khám bệnh(Bệnh Viện Hồng Đức Cơ Sở3)  thì phải có giấy giới thiệu, giấy chuyển cơ sở khám bệnh  tại nơi bạn đăng ký trước đó sau đó khám tại cơ sở mới thì mới được thanh toán chi phí bảo hiểm trực tiếp tại nơi bạn đến khám sức khỏe.

Về việc chuyển nơi đăng ký khám sức khỏe từ Bệnh Viện Gia Định sang Bệnh Viện Hồng Đức Cơ Sở3 là hoàn toàn có thể. Theo đó, thì sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi cơ sở khám bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế thì quyền lợi của bạn vẫn sẽ được hưởng như tại nơi bạn đã đăng ký khám sức khỏe đầu tiên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trường hợp chuyển nơi đăng ký khám bệnh theo quy định Luật bảo hiểm y tế?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái – Công ty Luật Minh Gia.