Hoàng Tuấn Anh

Trực ngày nghỉ, ngày lễ, tết hưởng lương thêm giờ thế nào?

Nhờ luật sư tư vấn trường hợp tính tiền lương làm thêm giờ cho nhân viên trực lễ tết hưởng tiền thêm giờ thế nào, cụ thể: Công ty mình là Công ty Thủy điện, nên tách ra 2 bộ phận: 1 bộ phận văn phòng (làm giờ hành chính), 1 bộ phận nhà máy (làm theo chế độ ca, kíp).

Trong dịp tết nguyên đán vừa rồi, có 5 ngày nghỉ lễ được tính làm thêm giờ. Mình đang lúng túng cách tính tiền thêm giờ đối với CBCNV trực chế độ ca, kíp, kính đề nghị Công ty luật tư vấn giúp:

- Công ty mình thực hiện trả lương theo tháng, vậy theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH thì tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả x 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ làm thêm

Vậy tiền lương giờ thực trả của Công ty mình áp dụng như sau:

Tiền lương giờ thực trả = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp) x Mức lương cơ sở/208 

Như vậy: Tiền lương làm thêm giờ dịp tết (ban ngày) = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp) x Mức lương cơ sở/208 x 300% x số giờ làm thêm

Tiền lương làm thêm giờ dịp tết (ban đêm) = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp) x Mức lương cơ sở/208 x (300%+20%) x số giờ làm thêm. Tức là ngoài tiền lương trong tháng mỗi CBCNV được nhận đủ 100%, các cán bộ công nhân viên làm việc trong dịp lễ tết sẽ được nhận thêm 300% số tiền làm thêm giờ (như công thức mình tính ở trên).

Cho mình hỏi mình hiểu vậy đúng hay sai?

Cho mình hỏi thêm nếu ngày lễ tết trúng vào ngày thứ 7, chủ nhật thì tính như thế nào (ngày 2-3/01/2018 âm lịch trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật)

Rất mong nhận được giải đáp của Công ty. Mình cảm ơn nhiều nhé.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012 về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

>> Tư vấn chế độ tiền lương ngày nghỉ, ngày lễ tết, gọi: 1900.6169

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

Theo quy định khi công ty yêu cầu NLĐ làm thêm giờ thì phải làm thêm cho họ. Tùy vào thời gian yêu cầu làm thêm để xác định mức tính lương làm thêm cho NLĐ. Cụ thể:

- Cách tính thời gian làm thêm giờ vào ban ngày:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2015/ TT-BLĐTBXH về Tiền lương làm thêm giờ:

“Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

  =

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường 

  x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

  x

Số giờ làm thêm

- Cách tính thời gian làm thêm giờ vào ban đêm

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 23/2015/ TT-BLĐTBXH quy định Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

“Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

  =

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

  x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

  +

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

  x

Mức ít  nhất 30%

+ 20%   x 

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

  x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

Theo Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định thì: “Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm);

...”.

Từ các căn cứ nêu trên, nếu doanh nghiệp lựa chọn 26 ngày công/ tháng (tương đương 208 giờ) thì công thức tính làm thêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ dịp tết (ban ngày) = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp) x Mức lương thực trả/208 giờ x 300% x số giờ làm thêm;

Tiền lương làm thêm giờ dịp tết (ban đêm) = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp) x Mức lương thực trả/208 giờ x (300%+30%+20%) x số giờ làm thêm.

Thứ hai, tính lương làm thêm giờ khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần

Điều 115 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

“…

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.”

Như vậy, ngày lễ tết trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật (nếu quy định của công ty là ngày nghỉ hàng tuần) thì người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai, thứ ba. Trường hợp công ty bạn, người lao động làm việc vào ngày lễ tết trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần) thì tiền lương sẽ được tính như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 05/2012/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau: "5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, người lao động làm thêm vào ngày lễ tết trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì sẽ được trả lương làm thêm giờ vào nghỉ lễ, tết theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012. Do đó, nếu người lao động làm thêm vào ngày lễ tết trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì sẽ được tính là 300% lương làm thêm giờ.

Trân trọng.

Gọi ngay