Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Người trực đêm được hưởng quyền lợi thế nào?

Trên thực tế hiện nay nhiều trường hợp người lao động phải làm việc số giờ quá thời gian pháp luật quy định và không hưởng thêm khoản tiền tăng ca hay trợ cấp. Nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động pháp luật quy định hạn chế về thời gian làm việc và các quyền lợi tương ứng tăng phần trăm lương trong thời gian làm việc tăng ca.

1. Luật sư tư vấn về thời giờ làm việc của người lao động

Pháp luật lao động hiện hành có quy định cụ thể về thời giờ làm việc của người lao động, tuy nhiên nhiều người sử dụng lao động đang có hành vi vi phạm liên quan đến thời giờ làm việc của người lao động, yêu cầu người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định, không chi trả tiền lương làm thêm giờ. Vì vậy, mỗi người lao động cần phải nắm được các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Tư vấn về thời gian làm việc và lương tăng ca

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em muốn bên anh chị tư vấn giúp em 1 sự việc như sau: em đang làm tại 1 ký túc xá của 1 trường cao đẳng, hiện tại em đi làm từ 7h sáng hôm nay đến 7h sáng hôm sau rồi nghỉ đúng 24h rồi đi làm vd: sáng t2 7h em đi làm đến 7h sáng t3 em nghỉ rồi em nghỉ ngày thứ 3 và 7h sáng t4 em lại đi làm đến 7h sáng t5. Không có ngày nghỉ chủ nhật. Nếu được nghỉ chỉ đc nghỉ ngày đi làm tối từ 7h đến 7h sáng hôm sau. Tính sơ qua 1 tuần chia đều thời gian em làm việc là 12h/ngày không có ngày nghỉ đi làm đêm chỉ được hỗ trợ 15.000 đồng/1 đêm. Lương không thêm gì cả. Vậy cho em hỏi như này bên sử dụng lao động có vi phạm quyền lao động không. Vì HĐ lao động em ký 8h/ngày và có 1 ngày nghỉ.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về thời gian làm việc

Bạn làm việc từ 7h sáng hôm qua đến 7h nay tức là 24h liên tục, tính trung bình trong 1 tuần đã làm việc 12h/ngày. Thời gian làm việc được quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.”

Điều 107 Bộ luật lao động 2019 quy định về làm thêm giờ như sau:

Điều 107. Làm thêm giờ

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

Như vậy, theo quy định thì thời giờ làm việc bình thường của bạn là 08 giờ/ngày, nếu nhà trường yêu cầu bạn làm việc ngoài thời giờ làm việc trên thì phải có sự đồng ý của bạn và nhà trường phải chi trả cho bạn tiền lương làm thêm giờ theo quy định. Trường hợp, nếu bạn không có nhu cầu làm thêm giờ thì bạn có quyền từ chối.

Thứ hai, tiền lương làm thêm giờ

Tại Điều 98 Bộ luật lao động quy định tiền lương làm thêm giờ như sau:

"Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.".

Như vậy, với trường hợp của bạn thì bạn phải căn cứ vào thời giờ làm việc bình thường của bạn để xác định thời gian nào là thời gian làm thêm giờ, ngoài thời gian làm việc bình thường bạn sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ tương ứng và phải được tính theo quy định nêu trên. Nếu nhà trường chỉ chi trả cho bạn thêm phụ cấp 15.000 đồng/ca trực đêm mà không căn cứ trên tiền lương bạn được hưởng để chi trả để tính tiền lương làm thêm giờ là không phù hợp quy định pháp luật. Trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu đơn vị trả đầy đủ tiền lương làm thêm giờ, nếu không được chi trả bạn có quyền làm đơn khiếu nại tại Phòng lao động thương binh xã hội quận (huyện) để yêu cầu giải quyết. 

>> Yêu cầu tư vấn nhanh