Nguyễn Kim Quý

Trợ cấp khi viên chức nghỉ việc

Tôi Năm nay 35 tuổi là viên chức của đơn vị sự nghiệp. Công tác từ ngày 1/1/2003 đến nay là 13 năm 3 tháng. Do điều kiện gia đình và sức khỏe nên tôi không thể tiếp tục công tác và tôi viết đơn xin nghỉ việc.


 

Theo quy định mỗi năm công tác tôi được cơ quan chi trả 1/2 tháng lương bình quân của 6 tháng cuối trước khi nghỉ việc. Nhưng cơ quan giải quyết đơn nghỉ việc cho tôi lại yêu cầu tôi làm cam kết thỏa thuận không nhận số tiền trợ cấp trên với lý do là đơn vị không có tiền chi trả cho tôi. Nếu tôi không đồng ý theo thỏa thận thì tôi phải tiếp tục công tác và không được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng. Vậy tôi xin hỏi quý công ty tư vấn cho tôi như vậy đơn vị đã giải quyết đúng chế độ hay không và tôi phải làm những thủ tục gì. Kính mong công ty trả lời sớm cho tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trước tiên việc bạn xin phép nghỉ việc do điều kiện gia đình và sức khỏe là  phù hợp với các căn cứ theo quy định tại điểm d và điểm e, Khoản 5,  Điều 29 Luật viên chức năm 2010 quy định:

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục”.

Do vậy khi chấm dứt hợp đồng làm việc bạn sẽ được nhận các chế độ thôi việc nếu bạn không vi phạm các quy định tại Khoản 2, Điều 45, Luật viên chức năm 2010.

Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 về trợ cấp thôi việc quy định:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Theo quy định trên thì mỗi năm công tác cơ quan cần chi trả 1/2 tháng lương bình quân của 6 tháng cuối trước khi nghỉ việc cho bạn theo chế độ trợ cấp thôi việc.

Khi bạn nghỉ việc bạn cần phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấ dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 6, Điều 29, Luật viên chức năm 2010.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trợ cấp khi viên chức nghỉ việc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Nguyễn Thị Dung - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169