LS Hồng Nhung

Trách nhiệm lập biên bản điều tra tai nạn lao động

Yêu cầu tư vấn: Chào luật sư, tôi bị tai nạn lao động từ năm 1988 nhưng chưa có biên bản điều tra tai nạn lao động. Đến năm 1989 tôi ra giám định y khoa và được hưởng chế độ mất sức lao động vĩnh viễn. Nay tôi muốn được hưởng thêm chế độ trợ cấp tai nạn lao động có được không, và muốn được thì thủ tục phải làm gì?. theo quy định nào của pháp luật? 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Bạn cần yêu cầu người sử dụng lao động lập hồ sơ tai nạn lao động cho bạn.
 
Theo quy định tại mục 1,2 Phần III Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH thì việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động:
 
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đối với người bị tai nạn lao động theo quy định sau:
 
+Biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định hiện hành của pháp luật,
 
+Biên bản giám định  ( văn bản xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động) của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền;
 
+Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động
 
-Hồ sơ được lập thành 3 bản:

+Người sử dụng lao động giữ một bản;
 
+Người lao động bị tai nạn lao động giữa một bản;
 
+Một bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có  trụ sở chính.
 
- Thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp:
 
Quyết định bồi thường trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng giám định Y khoa hoặc của cơ quan Pháp y;
 
Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra quyết định của người sử dụng lao động.
 
Về hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động, chúng tôi đã có bài viết tư vấn. Mời bạn tham khảo các bài viết sau đây để có hướng giải quyết cụ thể:
 
Hỏi tư vấn về chế độ bảo hiểm khi tai nạn lao động?
 
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trách nhiệm lập biên bản điều tra tai nạn lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia: Hoài Anh – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169