LS Trần Khánh Thương

Trách nhiệm của cơ quan khi chấm dứt hợp đồng với người lao động

Chào luật sư cho tôi hỏi: Tôi thôi việc được 5 năm (tháng 10/2010), nhưng đến giờ vẫn không thấy cơ quan cũ chi trả thu nhập tăng thêm với số thời gian là 10 tháng mà cũng không thấy thông tin gì từ cơ quan cũ đến tôi. Vậy xin cho hỏi trường hợp của tôi với thời gian lâu vậy cơ quan cũ còn trách nhiệm gì với tôi không và giải quyết như thế nào?

 

Trả lời: Chào bạn, câu hỏi của bạn đề nghị tư vấn chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ. Vì vậy, chúng tôi chỉ tư vấn một cách khái quát như sau:
 
Thứ nhất, tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:
 
“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
 
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
 
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
 
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.
 
Thứ hai, đối với trường hợp của bạn, thời gian bạn nghỉ việc đã quá lâu, 5 năm. Nếu như vậy, rất có thể các giấy tờ liên quan tới quá trình bạn đã làm việc ở công ty đã không còn. Vì vậy, rất khó để quy kết trách nhiệm cho ai.

 

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia 

TƯ VẤN NHANH