LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội cản trở giao thông đường bộ

Tội cản trở giao thông đường bộ là có một trong các hành vi được quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự làm cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

1. Khái niệm

Cản trở giao thông đường bộ là hành vi đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách; lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ; vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ và cac hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của  người khác.

2. Các yếu tố cấu thành tội phạm

* Chủ thể: chỉ những người đủ 16 tuổi trở lên mới là chủ thể của tội phạm này.

* Khách thể: Khách thể của tội phạm này là an toàn giao thông đường bộ.

Đối tượng tác động của tội phạm này là Công trình giao thông đường bộ. Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, hệ thống thoát nước, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách và công trình, thiết bị phụ trợ khác.

* Mặt khách quan:

Hành vi khách quan:

Người phạm tội này, có thể thực hiện một hoặc một số hành vi sau:

- Đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ;

- Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ;

- Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ;

-  Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách;

-  Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường;

-  Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ;

- Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ;

-  Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ.

Hậu quả: hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi cản trở giao thông đường bộ mà chưa gây ra thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì chưa cấu thành tội phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật.

*  Mặt chủ quan: người thực hiện hành vi cản trở giao thông đường bộ là do vô ý (vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả, nhưng chủ yếu là vô ý vì quá tự tin.

3.  Hình phạt

- Phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm khi phạm tội tại khoản 1 Điều này.

-  Phạt tù từ hai năm đến bảy năm khi phạm tội tại khoản 2 Điều này.

- Phạt tù từ năm năm đến mười năm khi phạm tội tại khoản 3 Điều này.

- Phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm khi phạm tội tại khoản 4 Điều này.