Nguyễn Nhàn

Tính trợ cấp chuyển vùng như thế nào?

Chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là chế độ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập. Để được hưởng chế độ này các đối tượng cần phải đáp ứng được những điều kiện hưởng nhất định. Để được tư vấn cụ thể về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp chuyển vùng, quý khách vui lòng liên hệ đến công ty Luật Minh Gia hoặc tham khảo nội dung bài tư vấn dưới đây:

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi về chế độ hưởng trợ cấp 1 lần đối với cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn như sau: Tôi nhận công tác tại một xã vùng cao biên giới từ 06/12/2006 đến tháng 12/2012 tôi chuyển vùng công tác về xã vùng xuôi. Tại đây, nơi tôi nhận công tác vẫn thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi tiếp tục được hưởng chế độ theo nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, giáo viên. Tháng 4/2017 xã tôi công tác đã thoát ra khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và tôi đã đủ 10 năm công tác trong vùng đặc biết khó khăn. Nhưng do tôi chưa chuyển ra khỏi vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP tôi không được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Vậy tôi muốn hỏi hiện tại, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với CB, CC công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thì tôi có được hưởng chế độ đó không? Đơn vị nào chi trả cho tôi. Mong luật gia trả lời giúp tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn! 

Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp anh đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi chuyển vùng

Tại Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định về Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu như sau:

“1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả.”

Theo quy định nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước công tác và có thời gian làm việc thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn từ đủ 10 năm trở lên thì khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp một lần.

Đối chiếu với trường hợp của chị, chị đã công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 12/2006 đến tháng 3/2017, đã đủ 10 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời hiện tại địa phương nơi chị công tác đã được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do đó căn cứ theo quy định nêu trên chị được quyền hưởng trợ cấp một lần khi chuyển vùng ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ hai, về đơn vị chi trả trợ cấp một lần và mức hưởng

Cũng căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP đã nêu trên thì đơn vị có trách nhiệm chi trả trợ cấp một lần với trường hợp của chị là đơn vị nơi chị đang công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về mức hưởng tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

“2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định/ không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).”

Căn cứ theo quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của chị, chị công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 12 năm 04 tháng (04 tháng được tính ½ năm công tác), mỗi năm được hưởng ½ mức lương tháng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hỏi tư vấn qua điện thoại