Trần Tuấn Hùng

Tính trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định nào?

Luật sư tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

 

Chào luật sư, tôi có 1 vấn đề nhờ luật sư tư vấn giúp. Tôi làm việc cho 1 công ty và tham gia BHXH từ tháng 10 năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2017 và đã nghỉ việc. Tôi muốn lấy tiền BHXH 1 lần thì tổng số tiền nhận được là bao nhiêu. Thời gian đóng BHXH của tôi như sau: Tháng 10/2008-12/2008 mức lương đóng BH là: 750.000 Tháng 1/2009-12/2009 mức lương đóng BH là: 860.000 Tháng 1/2010-12/2010 mức lương đóng BH là: 1.050.000 Tháng 1/2011-9/2011 mức lương đóng BH là: 1.284.000 Tháng 10/2011-12/2011 mức lương đóng BH là 2.140.000 Tháng 1/2012-12/2012 mức lương đóng BH là: 2.140.000 Tháng 1/2013-12/2013 mức lương đóng BH là: 2.515.000 Tháng 1/2014-12/2014 mức lương đóng BH là: 2.900.000 Tháng 1/2015-12/2015 mức lương đóng BH là: 3.320.000 Tháng 1/2016-12/2016 mức lương đóng BH là: 3.745.000 Tháng 1/2017-6/2017 mức lương đóng BH là: 4.012.500 Mong nhận được câu trả lời từ luật sư. Tôi cảm ơn rất nhiều.

 

Trả lời câu hỏi: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định:

 

“Điều 8: Bảo hiểm xã hội một lần

 

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;”

 

Về mức hưởng, tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

 

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

 

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

 

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

 

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

 

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

 

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

 

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

 

Như vậy, xét trong trường hợp của bạn, bạn tham gia từ tháng 10/2008 đến tháng 06/2017 nên thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn được xác định như sau:

 

- Giai đoạn trước 2014: bạn tham gia từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2013 được 5 năm 3 tháng. Như vậy, thời gian tham gia BHXH trước 2014 của bạn được tính là 5 năm tương đương với 7,5 tháng bình quân tiền lương, 3 tháng lẻ được chuyển sang giai đoạn từ 2014 trở đi để tính tiếp.

 

- Giai đoạn từ 2014 trở đi: bạn tham gia từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2017 được 3 năm 6 tháng cộng thêm 3 tháng lẻ từ giai đoạn trước 2014 chuyển sang. Vậy thời gian đóng bảo hiểm sau 2014 của bạn tổng cộng là 3 năm 9 tháng tương và được làm tròn thành 4 năm đương với 2 x 4 = 8 tháng bình quân tiền lương.

 

Tóm lại, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn bằng 7,5 + 8 = 15,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 

Khoản 2 Điều 63 Luật BHXH quy định về Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội như sau: "Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.”

 

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 62, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau: 

 

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

 

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

 

Như vậy, để tính ra mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, bạn cần tính trung bình cộng tiền lương tất cả các tháng đóng bảo hiểm từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2017.

 

Lưu ý: tiền lương các tháng trước khi tính bình quân cần phải được điều chỉnh theo hệ số điều chỉnh tiền lương theo công thức sau:

 

Tiền lương tháng sau khi điều chỉnh = Tiền lương tháng trước khi điều chỉnh x Hệ số điều chỉnh tiền lương.

 

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 2, Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH hệ số trượt giá để tính tiền lương tháng đóng BHXH thì hệ điều chỉnh tiền lương của các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 lần lượt là 1,73; 1,62; 1,48; 1,25; 1,15; 1,08; 1,03; 1,03; 1.00; 1,00.

 

Như vậy, tiền lương tháng của bạn sau khi đã điều chỉnh thêm hệ số điều chỉnh tiền lương của các năm là:

 

Năm 2008: 750 000  x 1,73 = 1 297 500 đồng

Năm 2009: 860 000  x 1,62 = 1 393 200 đồng

Năm 2010: 1 050 000 x 1,48 = 1 554 000 đồng

Năm 2011: 1 489 000 x 1,25 = 1 872 500 đồng

Năm 2012: 2140 000  x 1,15 = 2 461 000đồng

Năm 2013: 2 515 000 x 1,08 = 2 716 200đồng

Năm 2014: 2 900 000 x 1,03 = 2 987 000 đồng

Năm 2015: 3 320 000 x 1,03 = 3 419 000  đồng

Năm 2016: 3 745 000 x 1,00 = 3 745 000 đồng

Năm 2017: 4 102 500 x 1,00 = 4 102 500 đồng

 

Tổng số tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bạn trong 105 tháng sau khi điều chỉnh là 270 831 900 đồng

 

Như vậy, thì tiền lương là căn cứ tính hưởng bảo hiểm của bạn là trung bình cộng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng bạn tham gia (105 tháng), cụ thể trong trường hợp của bạn là 270 831 900 : 105 = 2 579 351 đồng 

 

Và số tiền bạn được hưởng là 15,5 x 2 579 351  = 39 979 947  đồng  

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV tư vấn: Nông Diệp - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169