Cà Thị Phương

Tính tiền lương hưu hằng tháng

Tôi sinh tháng 6/1969. Là công chức và đi làm từ tháng 10 năm 1995, thời gian tham gia đóng bảo hiểm theo quy định từ tháng 10 năm 1995. Đến tháng 10 năm 2005 tôi chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp (là viên chức). Tôi tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm theo quy định ở đơn vị công tác mới từ tháng 10 năm 2005, từ tháng 10 năm 2005 tôi là viên chức nên có đóng thêm BH thất nghiệp 2%. (Bản thân đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1%).

 

Như vậy thời gian tham gia bảo hiểm của tôi liên tục từ tháng 10/1995 đến nay là tháng 8 năm 2016. Luật sư cho tôi hỏi: Nếu tôi xin nghỉ hưu vào 31/12/2017 thì tiền lương hưu của tôi được tính thế nào? Cụ thể là tôi được bao nhiên tiền lương hưu 1 tháng Nếu tôi xin nghỉ hưu vào 31/3/2018 thì tiền lương hưu của tôi được tính thế nào? Cụ thể là tôi được bao nhiên tiền lương hưu 1 tháng.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

I. Về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi:

 

Tính đến tháng 6/2018 thì bạn được 49 tuổi.Đối với nữ, nếu đủ 46 tuổi trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% hoặc có 15 năm làm công việc nặng nhọc, đọc hại, nguy hiểm và có đủ 20 năm đóng BHXH thì đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp vừa bị suy giảm từ 61% trở lên, đồng thời có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và có 20 năm đóng BHXH thì đủ điều kiện nghỉ hưu mà không phụ thuộc vào tuổi đời.

 

 

II. Mức lương hưu hằng tháng:

 

Mức lương hưu được xác định theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

 

"Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

 

1. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng:

 

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

 

"a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

 

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

 

c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%."

 

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2% mức lương hưu hàng tháng. 

 

Ví dụ cho công thức trên như sau:

 

- Nếu bạn xin nghỉ hưu vào 31/12/2017, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 22 năm 2 tháng. Số tháng lẻ 2 tháng được tính là nửa năm. Như vậy số năm đóng bảo hiểm xã hội tính lương hưu là 22,5 năm.

+ 15 năm đầu: 45%;

+ Từ năm 16 đến năm thứ 22,5 là 6,5 năm, tính thêm: 6,5 x 3% = 19,5%;

+ Tỷ lệ hưởng lương hưu là: 45% + 19,5% = 64,5%.

 

- Nếu bạn xin nghỉ hưu vào 31/3/2018, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 22,5 năm.

+ 15 năm đầu: 45%;

+ Từ năm 16 đến năm thứ 22,5 là 6,5 năm, tính thêm: 6,5 x 2% = 13%;

+ Tỷ lệ hưởng lương hưu là: 45% + 13% = 58%.

 

Tỷ lệ lương hưu ở trên chưa trừ đi mức lương hưu hàng tháng bị giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi.

 

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

 

Mức bình quân tiền lương tháng được xác định theo điểm b khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 với trường hợp của bạn như sau:

 

"Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:
 

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;"
 

Vì bạn không đề cập số liệu cụ thể tiền lương của bạn nên tôi chỉ có thể đưa ra công thức trên để bạn tự tính.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tính tiền lương hưu hằng tháng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV. Vũ Hà Phan - Công ty Luật Minh Gia