LS Vy Huyền

Tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Tôi năm nay 53 tuổi và đã qua sinh nhật được là 54 tuổi. tôi đã có 33 năm đóng BHXH, trong đó có: 330 tháng đóng BHXH trong khối Nhà nước và 64 tháng đóng BHXH trong khối ngoài Nhà nước. Vậy lương hưu của tôi sẽ được tính thế nào. Xin luật sư cho biết với a. Tôi trân trọng cảm ơn!
Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại bác được 54 tuổi, đã đóng BHXH được 33 năm thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định( nữ đủ 55 tuổi). Bác có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để đợi đủ 55 tuổi để hưởng chế độ hưu trí.

Bác vừa tham gia bảo hiểm xã hội khối nhà nước và ngoài nhà nước nên để tính lương hưu, trợ cấp một lần thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”
 
Như vậy, bác xác định tham gia bảo hiểm xã hội ở thời điểm nào để tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 
Về mức hưởng lương hưu của bác,  

Do đến năm 2017 bác đủ điều kiện để hưởng lương hưu nên theo căn cứ theo Điều 56 Luật BHXH quy định: 

Từ 01/01/2016 đến trước 01/01/2018

Mức lương hưu hàng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ.

Mức lương hưu hàng tháng tối đa = 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bác có thời gian đóng BHXH là 33 năm, đóng hơn 13 năm so với quy định. như vậy, ngoài hưởng lương hưu hằng tháng, bác sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Cụ thể :

“ Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Thúy Ngần

Hỏi tư vấn qua điện thoại