LS Trần Khánh Thương

Tiền lương trong thời giờ làm việc, thời gian làm thêm giờ

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải sắp xếp khoa học hợp lý đảm bảo sức khỏe của người lao động và không bị lạm dụng sức lao động. Để bảo đảm điều này pháp luật đưa ra quy định hạn chế thời gian làm việc tối đa, người sử dụng lao động phải tôn trọng và tuân thủ theo quy định.

Câu hỏi tư vấn: Tôi nằm trong biên chế làm bên lâm nghiệp. Theo lịch làm việc của tôi là làm 05 ca liên tục, mỗi ca tính từ 07 giờ ngày hôm trước đến 07 giờ ngày hôm sau (làm cả ngày và đêm) ngày và đêm. Năm 20xx, tôi có được hưởng tiền làm thêm giờ nhưng năm 20xx không được hưởng nữa. Nhờ luật sư cho tôi hỏi lịch công tác của tôi có đúng quy định của pháp luật không? và tôi làm như vậy có được trợ cấp làm thêm giờ không? Cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc tính tiền lương làm thêm giờ

Thời gian làm việc được quy định tại Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau: “Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.”.

Ngoài thời gian làm việc bình thường như trên thì người lao động tiếp tục làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường được xác định là làm thêm giờ. Việc làm thêm giờ phải cần có sự đồng ý của phía người lao động. Như vậy, đối với trường hợp của bạn cần căn cứ trên hợp đồng lao động để xác định thời gian làm việc bình thường, ngoài thời gian làm việc bình thường thì công ty phải có trách nhiệm chi trả tiền lương làm thêm giờ cho bạn.

Tiền lương làm thêm giờ được tính dựa theo giá tiền lương trong hợp đồng lao động hoặc thực trả theo công việc đang làm, căn cứ quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.”

Ngoài ra, thời gian làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu bạn làm việc vào ca đêm thì sẽ được trả thêm 30% so với tiền lương tính giờ làm việc ban ngày. Ngoài ra, nếu bạn làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 bộ luật lao động, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Thứ hai, về nghỉ trong giờ làm việc

Tại Điều 109 Bộ luật lao động 2019 quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau:

“Điều 109. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.”

Theo thông tin nêu trên hiện nay bạn làm 05 ca liên tục, mỗi ca tính từ 07 giờ ngày hôm trước đến 07 giờ ngày hôm sau (làm cả ngày và đêm).  Khi làm việc 06 giờ liên tục trở lên thì bạn được nghỉ 30 phút hoặc 45 phút (ca đêm) và thời gian nghỉ này vẫn được tính vào thời gian làm việc của bạn. Đảm bảo rằng tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

Tổng thời gian làm việc và thêm giờ không được vượt quá mức tối đa pháp luật quy định 12 giờ/ ngày; 40 giờ/ tháng. Trong trường hợp công ty không đảm bảo các điều kiện về thời giờ làm việc nêu trên thì xác định công ty vi phạm quy định pháp luật, trường hợp này bạn có quyền yêu cầu công ty điều chỉnh thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của mình. Trường hợp, công ty không thực hiện bạn có quyền gửi đơn khiếu nại tại Phòng lao động thương binh xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Hotline: 1900 6169