LS Vy Huyền

Thủ tục ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

Em có em trai đi nhập ngũ. trước khi nhập ngũ đã xin nghỉ việc tại công ty, em trai em đã làm việc tại công ty này tròn 1 năm. bây giờ muốn làm giấy ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội và để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì làm những thủ tục gì.


Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, với vấn đề của bạn Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Thứ nhất: theo Luật bảo hiểm xã hội quy định:

Điều 87.Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Có việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

d) Hưởng lương hưu;

đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này trong ba tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư;

h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt
nhưng không được hưởng án treo;


i) Bị chết.

2. Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 82 của Luật này.

3. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau.

Với trường hợp của em trai bạn là bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo khoản 1 điều này, Tuy nhiên theo khoản 2 điều này thì trường hợp đi nghĩa vụ quân sự thì sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp là 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp và thời gian hưởng của em trai bạn là ba tháng vì có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng. (Điều 82 Luật BHXH 2006).

 Thủ tục ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ khoản 10 Điều 25 Quyết định 01/QĐ-BHXH quy định:

10. Người lao động, thân nhân người lao động hoặc người giám hộ của người lao động, thân nhân người lao động có thể trực tiếp hoặc nhờ người khác thay mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội, nhưng phải trực tiếp nhận kết quả giải quyết và tiền hưởng bảo hiểm xã hội; trường hợp không có điều kiện nhận trực tiếp thì phải ủy quyền (giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mẫu số 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hoặc hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền khác theo quy định của pháp luật) cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết và tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trường hợp người định cư ở nước ngoài ủy quyền thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người được ủy quyền có thể nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội huyện nơi người được ủy quyền cư trú.

Thứ hai: Hồ sơ bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Đơn đề nghị của người lao động .


-Giấy ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình (giấy lĩnh trợ cấp bảo hiểm xã hội)

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Phạm Thị Hường - Công ty Luật Minh Gia


Hotline: 1900 6169