LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán trực tiếp chi phí bảo hiểm hiểm y tế

Đối với những người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Để được hưởng các quyền lợi trên cần tiến hành thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán chi phí như sau:

I. Thủ tục khám, chữa bênh bằng bảo hiểm y tế.

  

1. Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với 1 loại giấy tờ tùy thân có ảnh;

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT; Trường hợp chưa có thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha ( hoặc mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với BHXH và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT.

3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mỗi giấy hẹn chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

5. Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh (KCB) mà không phải trong tình trạng cấp cứu khi đi công tác, khi làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được KCB ban đầu tương đương với cơ sở y tế đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ và ngoài việc phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh còn phải xuất trình giấy công tác hoặc giấy đăng ký tạm trú để được hưởng quyền lợi theo quy định.

II. Thủ tục, hồ sơ thanh toán trực tiếp.

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp (theo mẫu);

  

2. Bản sao thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ (Nếu thẻ BHYT chưa có ảnh);

3. Bản sao Giấy ra viện đối với bệnh nhân điều trị nội trú; bản sao đơn thuốc hoặc sổ y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định.

4. Biên lai thu viện phí, hoá đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính;

  

5. Giấy uỷ quyền hoặc giấy chứng nhận quyền đại diện hợp pháp cho người  bệnh (đối với trường hợp người bệnh không tự đến cơ quan BHXH thanh toán chi phí KCB). Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh phổ thông, người làm thủ tục thanh toán hộ chỉ cần mang theo giấy tờ xác định là cha (mẹ) hoặc người giám hộ của người bệnh.

Địa điểm:   Bộ phận Một cửa - Bảo hiểm xã hội theo địa bàn quản lý.

Thời hạn giải quyết:  

- Chậm nhất 40 ngày - trường hợp KCB tại cơ sở KCB trong tỉnh;

-  Chậm nhất 60 ngày - trường hợp KCB tại cơ sở KCB ngoài tỉnh.

Trân trọng!