LS Hoài My

Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

Tôi là Cán bộ công chức thuộc khối UBND xã. Năm 2012 tôi sơ xuất trong thực hiện nhiệm vụ nên bị kỷ luật, nhưng đến cuối năm 2014 UBND huyện mới ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo tôi và năm 2014 tôi bị UBND xã đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ vì có quyết định kỷ luật trên. Tôi xin hỏi theo quy định thì trường hợp của tôi có đúng không?


Tôi là Cán bộ công chức thuộc khối UBND xã. Năm 2012 tôi sơ xuất trong thực hiện nhiệm vụ nên bị kỷ luật, nhưng đến cuối năm 2014 UBND huyện mới ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo tôi và năm 2014 tôi bị UBND xã đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ vì có quyết định kỷ luật trên. Tôi xin hỏi theo quy định thì trường hợp của tôi có đúng không? Tôi nghĩ việc vi phạm từ năm 2012 thì phải bác bỏ kết quả đánh giá công chức năm 2012 và cho không hoàn thành nhiệm vụ năm đó chứ sao việc vị phạm năm 2012 lại áp dụng cho việc đánh giá CBCC năm 2014 vì năm 2014 tôi đều thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao nhưng chỉ vì có quyết định kỷ luật đó mà tôi bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Mong luật sư tư vấn giúp! xin cảm ơn luật sư!

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

-Thứ nhất là về thời hiệu ra quyết định xử lý kỷ luật bạn:

Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức có quy định về Thời hiệu xử lý kỷ luật như sau:

“1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 15 Nghị định này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật.”

Theo quy định trên thì bạn là cán bộ công chức nên thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng. Do đó, bạn vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ vào năm 2012 thì đến năm 2014 Uỷ ban nhân dân huyện mới ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo bạn là đúng với quy định của pháp luật về thời hiệu xử lý kỷ luật.

-Thứ hai là về việc đánh giá bạn không hoàn thành nhiệm vụ:

Điều 21 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

“1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

...................................................................

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

.................................................................”

Năm 2014 Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo bạn là có giá trị pháp lý nên căn cứ vào quy định trên thì bạn vi phạm kỷ luật nhưng không phải bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất nên đó là một trong những tiêu chí để đánh giá bạn không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã đánh giá bạn không hoàn thành nhiệm vụ là Đúng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Tú Hiền – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169