LS Thanh Hương

Thời giờ làm thêm trong một ngày là bao nhiêu?

Nhờ luật sư tư vấn về việc công ty điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm và các vấn đề pháp lý liên quan như sau: Công ty em trước đây làm việc đi 2 ca từ 8h-20h và 20h -8h được nghỉ giải lao giữa giờ 2 lần, mỗi lần 15phut và đi ăn cơm 40 phút. Ăn tăng ca 30 phút. Mỗi ngày phải làm việc trước 10phut. Được tính vào giờ làm. Nay Cty ra thông báo mới. Giờ làm việc bắt đầu 7h55-17h Cho ca hành chánh Nghỉ 15 phút và di ăn 40 phút. Đợt 3 thêm 10 phút.

Còn từ 7h55-19h được tính tăng ca 2h. Giải lao thêm 15 phút. Thai sản thì từ 7h55-16h giải lao như nhau. Ca đêm thì tính từ 19h55-5h sáng. Được trợ cấp thêm 20% ca đêm tính từ 5h - 6h sáng. Thời gian nghỉ ca đêm và ca ngày như nhau. Như vậy so với lúc trước thì mỗi ngày bị mất 1 tiếng tăng ca. Cty nói 1h đó đưa vào trợ cấp sinh hoạt. Vậy Cty e làm vậy có đúng luật không ạ! Xin cho e câu trả lời ạ!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn tại Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Bộ luật Lao động 2012 có quy định về thời giờ làm việc bình thường và làm thêm giờ tại Điều 104 và Điều 106 như sau:

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

>> Tư vấn quy định về thời gian làm thêm giờ, gọi: 1900.6169

Theo quy định trên thì với trường hợp công ty quy định giờ làm việc theo ngày thì trong một ngày số giờ làm việc bình thường không vượt quá 8 giờ và số giờ làm thêm không vượt quá 4 giờ. Sau khi điều chỉnh thời giờ làm việc thì công ty bạn đang thực hiện một ngày làm việc 9 giờ, trong đó có 8 giờ làm việc bình thường và 1 giờ tăng ca. Như vậy, số giờ làm việc hiện tại của công ty hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, về cả số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm trong một ngày.

Luật chỉ quy định số giờ tối đa được làm việc trong một ngày và số giờ làm thêm không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường, tức là pháp luật chỉ điều chỉnh với mức tối đa giờ làm việc chứ không quy định tối thiểu một ngày phải có ít nhất mấy giờ tăng ca. Do đó, vấn đề công ty trước đây tăng ca 2 tiếng mỗi ngày nhưng giờ chỉ yêu cầu người lao động tăng ca 1 tiếng hoàn toàn không trái quy định của pháp luật, số giờ tăng ca trong một ngày chỉ phụ thuộc vào nhu cầu hoạt động sản xuất của công ty và sự thỏa thuận giữa công ty với người lao động.

Vấn đề thanh toán tiền lương cho thời gian làm việc vào ban đêm, bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 97 – Bộ luật Lao động 2012 như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Thời giờ làm đêm được tính từ 22h – 6h sáng ngày hôm sau và theo quy định trên thì tiền lương cho những giờ làm thêm được tính bằng 150% vào ngày bình thường, còn làm việc vào ban đêm thì được trả thêm 30% tiền lương, nếu làm thêm vào ban đêm thì bạn còn được hưởng thêm 20% số tiền lương tính theo lương công việc ban ngày.

Trân trọng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí