Luật sư Trần Khánh Thương

Thời gian tập sự của viên chức, giáo viên quy định thế nào?

Theo quy định của Luật viên chức 2010 thì người trúng tuyển làm viên chức phải thực hiện chế độ tập sự. Vậy thời gian tập sự của viên chức là bao lâu? Trong thời gian tập sự, quyền lợi của viên chức được quy định như thế nào? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Gia:

 

Câu hỏi: Tôi là giáo viên mầm non tập sự 6 tháng nhưng thời gian tập sự thực tế là 5 tháng vì tháng thứ 6 vào thời gian nghỉ hè. Hiệu trưởng giữ lại lương tháng thứ 6 của tôi và nói tháng đó nghỉ hè nên không được hưởng lương và số lương đó phải nộp vào quỹ công đoàn. Cho tôi hỏi hiệu trưởng làm đúng hay sai? Nếu hiệu trưởng sai thì tôi phải dựa vào những điều khoản nào để đòi quyền lợi cho mình ? Mong vp tư vấn giúp tôi càng sớm càng tốt. Tôi xin cảm ơn !!!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, thời gian được tính vào thời gian tập sự:

Điểm d Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020 quy định về thời gian tập sự như sau:

“d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự”.

Như vậy, thời gian nghỉ hè vẫn được tính vào thời gian tập sự của giáo viên. Nếu thời gian tập sự của bạn có một tháng trùng với thời gian nghỉ hè thì tháng đó vẫn được tính vào thời gian tập sự của bạn.

Thứ hai, về tiền lương trong thời gian nghỉ hè của giáo viên:

Tại Điểm a khoản 3 Điều 5 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định: Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)

Như vậy, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên tập sự vẫn được hưởng lương và phụ cấp (nếu có). Cụ thể, chế độ lương của giáo viên tập sự được quy định tại Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp của bạn, thời gian tập sự 1 tháng trùng với thời gian nghỉ hè; mà thời gian nghỉ hè được tính là thời gian nghỉ hàng năm có hưởng nguyên lương tập sự. Do vậy, việc đơn vị giữ lương tháng hè không trả vì lí do nghỉ hè nên không được hưởng lương và lương đó phải nộp vào quỹ công đoàn là trái với quy định pháp luật. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Ban giám hiệu trường để bảo vệ quyền lợi của mình.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn