Lò Thị Loan

Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động của viên chức có được tính để nâng bậc lương không sau khi trúng tuyển chính thức?

Nâng bậc lương là vấn đề quan trọng và được nhiều người quan tâm. Vậy điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương là thời gian giữ ngạch công chức của công chức và thời gian giữ chức danh nghề nghiệp được quy định ở đâu? Trường hợp xét nâng bậc lương cho viên chức đã có thời gian hợp đồng lao động, thời gian làm việc theo hợp đồng lao động có được tính để nâng lương hay không và vấn đề pháp lý liên quan.

Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về nâng bậc lương của cán bộ, công chức,viên chức như:

+ Nắm được các điều kiện để nâng lương;

+ Nắm được các chế độ nâng bậc lương thường xuyên;

+ Biết được tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về nâng bậc lương của viên chức.

Nội dung tư vấn: Mong luật sư giúp e. E đã làm việc theo hợp động lao động tại bệnh viện huyện chuyên ngành y sỹ đa khoa từ tháng 01/2013, đến tháng 03/2018 e mới được tuyển dụng chính thức cùng chuyên ngành vị trí việc làm là y sỹ đa khoa tại bệnh viện đã hợp đồng lao động. Vậy thời gian em hợp đồng lao động có được tính để nâng bậc lương không ạ? Phải cần thủ tục gì để được nâng bậc lương ạ? Hiện tại quyết định tuyển dụng của e thì e chỉ được hưởng bậc 1,hệ số 1,86. 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm c Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì đối tượng được nâng lương thường xuyên sẽ bao gồm:

“Điều 1. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát);

Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).

...

c) Những người làm việc theo chế độ hp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật”.

Như vậy, nếu bạn làm việc theo hợp đồng lao động từ tháng 01/2013 đến tháng 03/2018 mới được tuyển dụng chính thức cùng chuyên ngành là y sĩ đa khoa thì bạn sẽ  thuộc đối tượng được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời căn cứ vào điểm a, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này có quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên như sau:

“1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chun sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

...

b) Đối với viên chức và người lao động:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chun 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức”.

Như vậy, bạn làm chuyên ngành y sĩ đa khoa theo hợp đồng lao động từ tháng 01/2013 và đến tháng 03/2018 thì được tuyển dụng chính thức sẽ được xếp vào nâng bậc lương đối với ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống nên Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương. Bạn hiện tại đang hưởng lương bậc 1, hệ số lương 1,86 do đó đối chiếu với Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì bạn đang là viên chức loại B, viên chức loại B có 12 bậc. Chính vì vậy, sau hai năm giữ bậc lương bậc 1 (hệ số 1.86) trong ngạch hoặc chức danh bạn sẽ được xét nâng một bậc hệ số 2.06 (bậc 2), tiếp theo là bậc 3 với hệ số 2.26. Với 5 năm làm việc theo hợp đồng trên của bạn vẫn được tính để xét nâng bậc lương.

Do đó, thời gian bạn làm việc theo hợp đồng lao động (từ tháng 1/2013 đến tháng 2 /2018) nếu bạn được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bạn sẽ được nâng bậc lương trong thời gian này.

Hotline: 1900 6169