LS Trần Khánh Thương

Cách tính thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc là trợ cấp do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi nghỉ việc, việc chi trả chế độ thôi việc cho mỗi người lao động sẽ khác nhau căn cứ trên quá trình làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi người lao động.

1. Quy định pháp luật về chế độ trợ cấp thôi việc

Pháp luật lao động hiện hành quy định cụ thể về chế độ trợ cấp thôi việc chi trả cho người lao động khi nghỉ việc, tuy nhiên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao động khi nghỉ việc không được công ty chi trả chế độ này. Việc công ty không chi trả trợ cấp thôi việc hoặc chi trả không đúng theo quy định pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, doanh nghiệp có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thôi việc là bao lâu?

Câu hỏi tư vấn:

Xin chào văn phòng luật sư: Hiện tôi đã tham gia và đóng bảo hiểm đầy đủ ở công ty khoảng 02 năm, từ tháng 1/20xx đến tháng 3/20xx, có thời gian thử việc 02 tháng công ty không đóng bảo hiểm. Tôi đã làm đơn xin thôi việc, công ty đồng ý và đến ngày 20/3/20xx thì chấm dứt hợp đồng lao động. Cuối tháng 3/20xx tôi đã nhận được lương công ty chuyển cho mình trong quá trình làm việc còn lại. Vậy việc trợ cấp thôi việc tôi chưa nghe công ty thông báo gì, và cũng chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội cho đến nay là ngày 14/4/20xx. Xin hỏi tôi có được công ty chi trả tiền trợ cấp thôi việc không nếu theo quy định lao động và cách tính số tiền trợ cấp đó. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc bạn được hưởng khi nghỉ việc

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, bạn và công ty có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động 2019 thì trường hợp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động thuộc trường hợp được giải quyết quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định.

>> Tư vấn quy định về hưởng trợ cấp thôi việc, gọi: 1900.6169

Về mức hưởng trợ cấp thôi việc, tại Điều 46 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

"Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.".

Theo quy định nêu trên thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn có 02 tháng thử việc công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn, đồng thời thời gian này theo quy định được tính vào thời gian để tính chế độ trợ cấp thôi việc. Do đó, khi bạn nghỉ việc công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn 02 tháng thử việc (được làm tròn 06 tháng), tương ứng ¼ tháng lương.

Ngoài chế độ trợ cấp thôi việc, nếu sau khi nghỉ việc bạn chưa có việc làm có nhu cầu  hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn hưởng trong thời hạn 03 tháng để hưởng chế độ.

Thứ hai, về trách nhiệm của công ty khi bạn nghỉ việc

Tại Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau

"Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

...

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.".

Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi bạn nghỉ việc công ty có trách nhiệm chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho chị trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, khi bạn nghỉ việc công ty có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn và trả lại cho bạn các giấy tờ mà công ty đã giữ của bạn. Trường hợp, công ty không chi trả các chế độ khi bạn nghỉ việc hoặc không thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại đến Phòng lao động thương binh xã hội quận (huyện) nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Trên đây là bài tư vấn về chế độ trợ cấp thôi việc, nếu bạn còn vướng mắc bạn liên hệ trực tiếp Luật Minh Gia hỗ trợ cho bạn.

TƯ VẤN NHANH