LS Trần Khánh Thương

Giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi để tái cử?

Cán bộ là công dân được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với trường hợp cán bộ không đủ tuổi bổ nhiệm chức vụ mới (không đủ tuổi tái bổ nhiệm) thì chính sách, chế độ mà họ được hưởng như thế nào?

Nếu quý khách hàng có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi bằng hình thức gửi email hoặc liên hệ qua số Hotline:1900.6169, luật sư và các chuyên viên sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà chúng tôi phân tích dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Câu hỏi: Bố tôi là cán bộ, thời gian đóng BHXH là 36 năm, nay do bố tôi không đủ tuổi bổ nhiệm chức vụ mới (vì ông đã làm 3 khoá liên tục). Bố tôi có đơn xin tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, đã được cơ quan đồng ý nghỉ từ ngày 1/9/2020 nhưng đến nay tháng 3/2021 vẫn chưa nhận được sổ hưu, lương hay các khoản tiền trợ cấp gì. Xin luật sư cho tôi biết bố tôi nghỉ như vậy đã đúng chưa? Và tại sao phải nghỉ chờ chế độ lâu vậy ạ? Xin cám ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi nội dung tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Xác định trường hợp nghỉ theo diện không đủ tuổi tái bổ nhiệm

Theo thông tin bạn cung cấp: Bố bạn có thời gian tham gia đóng BHXH là 36 năm. Trường hợp của bố bạn là không đủ tuổi tái bổ nhiệm (không đủ tuổi bổ nhiệm chức vụ mới, do làm 3 khóa liên tục), bố bạn có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Như vậy, đối với trường hợp nghỉ của bố bạn là đúng quy định của pháp luật theo diện cán bộ không đủ tuổi tái bổ nhiệm theo căn cứ dưới đây:

Theo quy định tại điều 3 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP năm 2015:

Cán bộ khi không đủ các điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nêu trên sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên; có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ.

Thứ hai: Về việc giải quyết chế độ hưu trí

 Theo quy định tại điểm a mục 2 Công văn số 3624/BHXH – CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 26/2015/ NĐ-CP năm 2015 quy định về giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ không đủ tuổi tái nhiệm quy định:

Đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu tớc tuổi quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW và Khoản 1 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi

Đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu thì:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định trên thì trong thời hạn là 30 ngày tính đến thời điểm bố bạn được hưởng lương hưu thì phía cơ quan, đơn vị nơi bố bạn làm việc phải có trách nhiệm nộp hồ sơ lên cho cơ quan bảo hiểm xã hội và thời hạn giải quyết hồ sơ là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hưởng lương hưu.

Do đó, việc bố bạn nghỉ hưu từ 1/9/2020 mà đến tháng 3/2021 mà bố bạn vẫn chưa được cơ quan giải quyết chế độ hưu trí là không đúng quy định của pháp luật. Vậy nên, bố bạn có thể yêu cầu Công đoàn can thiệp giải quyết hoặc khiếu nại lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở.

TƯ VẤN NHANH