LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thời điểm được hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động

Mẹ tôi sinh năm 1963, năm nay 52 tuổi, mẹ tôi đang làm giáo viên tại trường THCS. Xin quý công ty giúp tôi giải đáp về việc nếu nghỉ hưu trước 55 tuổi thì mẹ tôi sẽ được những khoản BHXH trước tuổi nghỉ hưu nào và lương hưu được tính từ khi nào? Mức lương hưu ra sao?


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, mẹ anh nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP. Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu theo điều 6 Nghị định 108 thì khi nghỉ hưu:

Nếu chưa đủ 53 tuổi mẹ anh sẽ được hưởng theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định này:

"2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội".

Điểm a, c khoản 1 điều này có quy định:

“a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
……
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương”.

 
Nếu trên 53 tuổi và dưới 55 tuổi mẹ anh sẽ được hưởng theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định này:

"4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi".

Khi này, chế độ mẹ chị được nếu biên bản xét tinh giản biên chế của mẹ chị được Sở Nội vụ phê duyệt và được cấp kinh phí.

Thứ hai, mẹ anh nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động theo bộ luật lao động 2012

Vấn đề này chúng tôi đã có tư vấn cụ thể nên anh có thẻ tham khảo trong bài viết sau: Nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 hay 2016 có lợi hơn?

Về thời gian khám giám định sức khỏe được quy định tại điều 9 Thông tư số: 07/2010/TT-BYT:

“Điều 9. Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ

1. Người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm yêu cầu người lao động hoặc thân nhân người lao động (đối với các trường hợp khám để thực hiện chế độ tử tuất) nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư này và chuyển hồ sơ giám định của người lao động hoặc thân nhân người lao động đến Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoặc cấp TW.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ giám định hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc, người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoặc cấp trung ương.

Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân người lao động”.


Và điều 10 Thông tư số: 07/2010/TT-BYT:

“Điều 10. Tiếp nhận hồ sơ giám định y khoa

1. Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

2. Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động”. 


Thời điểm hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động được quy định tại điểm 9b Thông tư số: 23/2012/TT-BLĐTBXH:

“9b. Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”.


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời điểm được hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!     
Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Yêu cầu tư vấn nhanh
Chat zalo Chat Facebook