LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thế nào là lấn, chiếm đất đai?

Nhà em có 1 mảnh đất mua từ năm 1998 của xã, trong biên bản bàn giao đất có ghi rõ ràng các đường ranh giới của mảnh đất (vd như cách mép kênh bê tông 0,5m,.. đến nay các ranh giới không thay đổi so với trong biên bản bàn giao đất, cũng không có tranh chấp gì với hàng xóm) nhưng diện tích ghi trong biên bản bàn giao nhỏ hơn diện tích thực tế

Nay xã thông báo là nhà em lấn chiếm đất, đòi phá bỏ công trình nhà ở nhà em đã xây dựng trên mảnh đất ấy (nhà em xây phía sát bờ kênh, nhưng không lấn chiếm quá ranh giới), cụ thể xã đòi phá bỏ các công trình tính từ bờ kênh vào 7m. Vậy luật sư cho em hỏi là xã làm như vậy thì có đúng quy định không? Mong nhận đc sự tư vẫn của Luật sư. Em xin chân thành cảm ơn !

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc gia đình bị coi là có hành vi lấn đất đai.

Theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 
1. Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng, loại đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.
 
2. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.
 
3. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử dụng hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước tạm giao hoặc mượn đất nhưng hết thời hạn tạm giao, mượn đất mà không trả lại đất.
 
Theo đó, hành vi được coi là lấn đất phải có dấu hiệu là sự dịch chuyển, thay đổi ranh giới, mốc giới của thửa đất trên thực tế so với biên bản bàn giao đất ban đầu gia đình anh nhận được từ UBND xã, với mục đích để mở rộng diện tích đất thực tế.

Như anh cung cấp, các mốc giới và ranh giới thực tế của mảnh đất vẫn được giữ đúng với mốc giới, ranh giới của mảnh đất được ghi trong biên bản bàn giao, thì đây không được coi là hành vi lấn đất.

Thứ hai, về hành vi chiếm đất. Đây là hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc giao quyền sử dụng.

Đối với trường hợp  của gia đình anh, gia đình đã nhận chuyển nhượng đất từ UBND xã, có biên bản giao nhận đất được xác lập từ năm 1998, thì việc gia đình đang sử dụng mảnh đất đó, không được coi là hành vi chiếm đất.

Do vậy, để biết được UBND xã xác định gia đình anh lấn chiếm đất đai là đúng hay không, cần phải có sự xác nhận lại từ việc đo đạc địa chính thực tế tại thời điểm này, và đối chiếu với biên bản bàn giao đất từ UBND xã từ năm 1998, xác định các mốc giới, ranh giới thực tế và diện tích đất cụ thể.

Phía gia đình nhận thấy có sự oan sai trong trường hợp này, có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định lại diện tích thực tế mảnh đất, các số liệu địa chính và biên bản bàn giao đã có hiệu lực pháp luật, để tránh phải phá bỏ công trình, gây thiệt hại cho gia đình. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thế nào là lấn, chiếm đất đai? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
C.V Hoàng Ngàn. Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169