LS Thanh Hương

Thay đổi thang lương bảng lương có được truy thu không?

Luật sư tư vấn về vấn đề Thay đổi thang lương bảng lương có được truy thu không? Nội dung trả lời tư vấn như sau:

 

Nội dung tư vấn: Tôi xin được hỏi về việc Công ty chúng tôi truy thu lương và các khoản tiên thưởng năm 2016. Do việc công ty điều chỉnh lại hệ số lương nên chúng tôi hưởng hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương cũ. Quyết định này của công ty đưa ra công bố vào đầu năm 2017 nhưng có hiệu lực từ 1/1/2016. vì năm 2016 chúng tôi ăn theo lương cũ nên tiền lương và thưởng cao hơn. Nay công ty tôi truy thu lại của chúng tôi tiên lương và thưởng chênh lệch tính từ 1/1/2016 đến 31/12/2016. Việc truy thu này có đúng không? và được quy định ở luật nào, nghị định, thông tư nào? Việc Quyết định có hiệu lực trước công bố 1 năm có đúng không?(công bố 2017 và có hiệu lực từ 1/1/2016) Việc truy thu này làm xáo trộn cuộc sống của gia đình cũng như tâm lý nặng nề của bản thân người lao động như chúng tôi. Vì vậy kính mong quý Luật gia giúp tôi hiểu rõ. Rất mong sớm nhận được sự hồi đáp.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia! trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Thứ nhất: Việc công ty bạn áp dụng việc truy thu tiền lương của năm 2016 là không phù hợp với quy định của pháp luật. Vì việc truy thu tiền lương chỉ áp dụng đối với các trường hợp xảy ra sai sót trong việc trả lương và thưởng cho bạn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, trong trường hợp này Công Ty bạn là Doanh nghiệp chứ không phải là cơ quan nhà nước cho nên quan hệ giữa bạn và công ty là quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động và việc hưởng mức lương như thế nào phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng. Hơn nữa, việc thay đổi hệ số thang lương bảng lương thì người sử dụng lao động phải thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và phải nộp cho phòng lao động thương binh và xã hội, việc thay đổi hệ số thang lương bảng lương như vậy có hiệu lực kể từ thời điểm thay đổi và người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết về việc thay đổi thang lương bảng lương đó.

 

Thứ hai, Không có thông tư, nghị định nào quy định về việc truy thu tiền lương, tiền thưởng đối với việc  thay đổi thang lương, bảng lương của người sử dụng lao động trong trường hợp của này. Bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động trích dẫn văn bản áp dụng về việc truy thu tiền lương, tiền thưởng để xem xét việc cơ quan áp dụng văn bản đó có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Nếu cơ quan của bạn áp dụng văn bản trái với quy định của pháp luật thì bạn có thể khiếu nại lên cơ quan yêu cầu giải quyết.

 

Thứ ba, Việc quyết định có hiệu lực trước khi công bố một năm là trái với quy định của pháp luật. khi công ty áp dụng thang lương bảng lương mới công ty phải thực hiện thỏa thuận lại với người lao động về mức lương bằng hình thức ký phụ lục của hợp đồng hoặc giao kết một hợp đồng mới căn cứ theo quy định tại Điều 35 Bộ Luật Lao động 2012. Hiệu lực của việc thay đổi thang lương bảng lương kể từ thời điểm người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận lại bằng văn bản.

 

Điều 35. Thay đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

 

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

 

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

 

Trân trọng! 

CV. Mai Nam- Công ty Luật Minh Gia!

Hotline: 1900 6169