Nguyễn Thu Trang

Thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Với tình hình kinh tế - xã hội phát triển như hiện nay, việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức diễn ra ngày một phổ biến nhằm đảm bảo sự hoạt động hiệu quả nhất của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quá trình làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức có thể thay đổi chức danh nghề nghiệp sao cho phù hợp với trình độ của mình. Tuy nhiên, để thay đổi chức danh nghề nghiệp cần đáp ứng những điều kiện và cần tiến hành các trình tự, thủ tục nhất định.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về những điều kiện để thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục để thay đổi chức danh, bạn  hãy liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn của Luật Minh Gia 1900.6169 để chúng tôi có thể hỗ trợ và giải đáp cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Luật sư tư vấn về trường hợp thay đổi chức danh nghề nghiệp từ giảng viên hạng III sang nghiên cứu viên hạng III như sau:

CÂU HỎI TƯ VẤN: Kính gửi Công ty Luật Minh Gia,Kính nhờ Quý công ty giúp tôi tư vấn luật liên quan đến vấn đề chuyển ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức, nội dung câu hỏi như sau:Tôi hiện đang giữ ngạch giảng viên (từ 2014 - nay), công tác tại 1 trường đại học, trình độ Tiến sĩ. Năm 2018 tôi chuyển công tác từ Trường Đại học sang 1 Viện Nghiên cứu trực thuộc Tổng cục. Khi đơn vị mới tiếp nhận viên chức, tôi vẫn giữ ngạch giảng viên (hạng III, lương bậc 4, hệ số 3.33). Kính nhờ Công ty Luật tư vấn giúp tôi cách thức (điều kiện, trình tự thủ tục,...) để chuyển ngạch từ giảng viên (hạng III) sang nghiên cứu viên (hạng III). Hiện trình độ đào tạo của tôi là Tiến sĩ, có rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí KH&CN trong nước được tính điểm khoa học, đã chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở và tham gia đề tài cấp Bộ.    Trân trọng cảm ơn Quý Công ty!

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, đối vói trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp từ giảng viên hạng III sang nghiên cứu viên hạng III được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật viên chức 2010 như sau:

“2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.”

Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định cụ thể về việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức như sau:

Trường hợp thứ nhất, khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp.

Trường hợp thứ hai, khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định.

Như vậy việc thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và bạn phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn của nghiên cứu viên hạng III theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 6 thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, cụ thể tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Hotline: 1900 6169