Nguyễn Nhàn

Thành lập mới, chuyển đổi loại hình khi DN không hoạt động?

Cá nhân đã từng thành lập doanh nghiệp nhưng nay doanh nghiệp đó đang không hoạt động thì có phải giải thể doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp mới không? Nếu chuyển đổi loại hình trong trường hợp doanh nghiệp cũ vẫn đang không hoạt động có ảnh hưởng gì hay không? Luật sư tư vấn chi tiết thông qua tình huống sau:

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi muốn thành lập công ty cổ phần và đang có 1 vài thắc mắc muốn được giải đáp: Tôi đang có tư cách pháp nhân với 1 công ty cổ phần khác nhưng lâu nay không hoạt động (từ năm 2013), chưa trả con dấu. Tôi có phải giải thể doanh nghiệp đó trước không? Nếu phải giải thể thì thủ tục, chi phí thế nào. Sau đó tôi có thể lập doanh nghiệp mới được luôn không? Có cách nào chuyển công ty cũ từ công ty cổ phần thành cty TNHH được không? Hoặc có cách nào để tôi thành lập doanh nghiệp mới nhanh nhất được không? Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, với vấn đề thành lập công ty mới

Tại Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

…”

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

“…

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

…”

Căn cứ theo quy định nêu trên, các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp, hạn chế thành lập doanh nghiệp theo quy định thì có quyền thành lập doanh nghiệp.

Đồng thời, hiện nay pháp luật không có quy định bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp đã thành lập nhưng không còn hoạt động sau đó mới được thành lập doanh nghiệp mới. Do đó, với trường hợp của chị chị có thể thành lập doanh nghiệp mới mà không cần thiết phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cũ.

Thứ hai, về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo thông tin chị cung cấp, chị có nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên như sau:

“1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

…”

Tại Điều 204 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên như sau:

“1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;

đ) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.

…”

Theo các quy định nêu trên, hiện nay pháp luật cho phép chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang loại hình công ty TNHH theo một trong các phương thức nêu trên. Do đó, chị có thể xem xét thực hiện chuyển đổi theo đúng nhu cầu của mình và theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, chị cũng cần lưu ý nếu trong trường hợp công ty cổ phần được thành lập vào năm 2013 của chị có các vi phạm về thuế dẫn đến bị thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không thực hiện được thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định đã nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề: Thành lập mới, chuyển đổi loại hình khi doanh nghiệp không hoạt động. Nếu còn vướng mắc chị vui lòng liên hệ với Luật Minh Gia để được giải đáp.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh