Nông Bá Khu

Tai nạn giao thông hai bên đều sai xác định lỗi thế nào?

Khi tham gia giao thông có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra khiến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không thể xử lý kịp dẫn đến tai nạn. Trong trường hợp các bên đều có lỗi dẫn đến tai nạn giao thông hoặc trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng thì trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết như thế nào, bên nào có trách nhiệm bồi thường? Cách tính mức bồi thường thiệt hại ra sao?

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Thưa luật sư. Cho em hỏi luật mới nhất hiện nay là em có phải bồi thường, hay có lỗi gì không ạ. Em là Tr năm nay 26 tuổi. Cụ thể là hôm ngày 12/9/20xx khi em đang lưu thông trên đường bằng xe máy bên phải phần đường của mình thì bất ngờ có một bác gái đi xe đạp tạt ngang trước đầu xe máy của em mà không nhìn, không có tín hiệu xin đường nên xảy ra tai nạn cả em và bác ấy cùng đi cấp cứu 1 bệnh viện, khi đến viện thì bác sĩ có nói em bị nghiêm trọng hơn. Em bị chấn thương sọ não, có máu tụ não, gãy xương gò má, xương xoang hàm và xương đòn, còn bác ấy thì bị gãy chân. Vậy cho em hỏi có phải em là người đi xe máy là phải bồi thường hết không ạ trong khi đó em là người đi đúng, và em là người bị nặng hơn. Em xin chân thành cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn cụ thể như sau:

- Thứ nhất, căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại 

Theo Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Theo quy định nêu trên thì người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu bạn đi đúng phần đường, đi đúng tốc độ và trong biên bản của cơ quan công an xác định bạn không có hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thì trường hợp của bạn được xác định không có lỗi, nếu lỗi được xác định là hoàn toàn của người đi xe đạp gây ra thì trong trường hợp này bạn không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên người đi xe đạp. Ngược lại, bạn có quyền yêu cầu người đi xe đạp bồi thường do thiệt hại về sức khỏe của mình.   

Trong trường hợp, cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lỗi hỗn hợp của cả hai bên thì việc bồi thường được xem xét trên phần lỗi của mỗi bên, nếu lỗi dẫn đến tai nạn giao thông do bên người đi xe đạp được xác định nhiều hơn thì người đi xe đạp phải có trách nhiệm bồi thường tương ứng với phần lỗi của họ gây ra. 

- Thứ hai, xác định mức bồi thường thiệt hại

Căn cứ Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.”

Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, mức thiệt hại về sức khỏe được xác định trên những thiệt hại theo quy định nêu trên, trong trường hợp nếu là lỗi hoàn toàn của bên người đi xe đạp thì bạn có quyền yêu cầu mức bồi thường tương ứng với những thiệt hại thực tế ở trên. Trường hợp, là lỗi hỗn hợp của cả 02 bên thì mức bồi thường sẽ tương ứng với phần lỗi mà mỗi bên gây ra.

Mức bồi thường có thể được thực hiện theo thỏa thuận của các bên, trường hợp các bên không thỏa thuận được về mức bồi thường thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169