Nguyễn Thị Thùy Dương

Đường ưu tiên là gì theo quy định?

Với hệ thống đường bộ chủ đạo và dày đặc ở Việt Nam hiện nay phân ra rất nhiều loại đường. Để các phương tiện tham gia trên đường được an toàn thì pháp luật có quy định về việc phải nhường đường để tránh việc các phương tiện “mạnh ai người đó đi”. Trong đó có quy định về đường ưu tiên, để tìm hiểu nhiều hơn về đường ưu tiên này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Luật Minh Gia:

1. Đường ưu tiên là gì?

Theo quy định tại Điều 3 QCVN 41:2019/BGTVT định nghĩa các khái niệm về đường ưu tiên như sau:

- Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được đặt biển báo hiệu đường ưu tiên.

- Làn đường ưu tiên là làn đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được quy định là ưu tiên sẽ được các phương tiện khác nhường đường khi cùng tham gia giao thông.

- Đường không ưu tiên là đường giao cùng mức với đường ưu tiên.

2. Thứ tự đường ưu tiên

Theo quy định tại Điều 5 QCVN 41:2019/BGTVT quy định về thứ tự đường ưu tiên như sau:

- Đường cao tốc;

- Quốc lộ;

- Đường đô thị;

- Đường tỉnh;

- Đường huyện;

- Đường xã;

- Đường chuyên dùng.

Nếu hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức, việc xác định đường nào là đường ưu tiên được xem xét lần lượt theo quy định sau:

- Được cấp có thẩm quyền quy định là đường ưu tiên;

- Đường có cấp kỹ thuật cao hơn thì được ưu tiên;

- Khi lưu lượng xe khác nhau, đường có lưu lượng xe trung bình ngày đêm lớn hơn thì được ưu tiên;

- Đường nào có mặt đường cao cấp hơn thì được ưu tiên.

Không được quy định cả hai đường giao nhau cùng mức cùng đồng thời là đường ưu tiên.

3. Cách nhận biết đường ưu tiên

Đường ưu tiên phải được cắm biển báo căn cứ theo QCVN 41/2019/BGTVT, bao gồm các biển báo sau:

- Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) "Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)"

+ Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên, đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên để chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho phù hợp với thực tế nút giao. Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.

+ Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính (trong nội thành, nội thị tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

+ Trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên (đoạn đường nằm giữa biển số I.401 và biển số I.402) ở nơi đường giao nhau, đặt biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên".

+ Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số W.207d hoặc số W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp). Trong phạm vi tác dụng của biển số W.207d và W.207e, không cần thiết phải đặt các biển số W.207 khác.

- Biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính)"

+ Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên, đặt biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên". Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

+ Các xe đi trên đường có đặt biển số W.208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định).

+ Bên dưới biển số W.208, có thể đặt biển số S.506b "Hướng đường ưu tiên" nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng (rẽ ngoặt).

+ Trường hợp đặt biển số W.208 ở trong khu đông dân cư, biển được đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đường ưu tiên. Ở ngoài khu đông dân cư, tùy theo đặt xa hay gần mà có thêm biển số S.502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu".

- Biển số R.401 “Bắt đầu đường ưu tiên”

Biển báo này thường sẽ được đặt ở trước những đường nhánh sắp sáp nhập vào đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh phải nhường đường cho phương tiện ở đường chính.

- Biển số R.402 “Hết đoạn đường ưu tiên”

Nhằm mục đích thông báo cho người điều khiển phương tiện biết rằng đã sắp hết đoạn đường được ưu tiên. 

- Biển số S.506a “Hướng đường ưu tiên”

Được đặt bên dưới biển R.401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người đi trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

- Biển số S.506b “Hướng đường ưu tiên”

Được đặt bên dưới biển W.208 và biển R.122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người đi trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

4. Không tuân thủ đúng quy định về đường ưu tiên bị xử phạt như nào?

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên theo quy định của pháp luật và biển báo cắm trên đường thì người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

- Ô tô:

+ Phạt tiền từ 800.000 – 1.000.000 đồng (Điểm n Khoản 3 Điều 5)

Tước Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng trong trường hợp gây tai nạn (Điểm c Khoản 11 Điều 5)

- Xe máy:

+ Phạt tiền từ 300.000 – 400.000 đồng (Điểm e Khoản 2 Điều 6)

Tước Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng trong trường hợp gây tai nạn (Điểm c Khoản 10 Điều 6)

- Xe máy chuyên dùng, máy kéo:

+ Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng (Điểm đ Khoản 3 Điều 7)

+ Tước Giấy phép lái xe (máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (xe máy chuyên dùng) từ 02 - 04 tháng trong trường hợp gây tai nạn (Điểm b khoản 10 Điều 7)

- Xe đạp:

+ Phạt tiền từ 80.000 – 100.000 đồng (Điểm n khoản 1 Điều 8)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo