Cao Thị Hiền

Biên bản tai nạn giao thông gồm những nội dung gì?

Tai nạn giao thông xảy ra gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Khi xảy ra tai nạn, phương tiện phải được giữ nguyên tại hiện trường, không ai được quyền xóa, làm sai lệch các dấu vết, những người có mặt tại hiện trường phải khẩn trương sơ cứu cho nạn nhân và báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Những người có mặt tại hiện trường phải chờ người có trách nhiệm đến lập biên bản, giải quyết. Vậy biên bản giao thông gồm những nội dung nào, bài viết dưới đây của Luật Minh Gia sẽ cung cấp đến bạn đọc.

1. Biên bản tai nạn giao thông là gì?

Biên bản là hình thức là một loại văn bản ghi lại một cách đầy đủ, trung thực, khách quan những sự việc, vụ việc đang diễn ra để làm chứng cứ pháp lý về sau.

Biên bản tai nạn giao thông là văn bản ghi lại toàn bộ nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một thời điểm nhất định.

2. Biên bản tai nạn giao thông gồm những nội dung gì?

Biên bản tai nạn giao thông bao gồm những nội dung sau:

 • Người tham gia lập biên bản: người lập biên bản, người chứng kiến, người liên quan đến vụ tai nạn.
 • Địa điểm, thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông: tai nạn xảy ra ở đâu, khoảng mấy giờ, ngày, tháng, năm nào.
 • Diễn biến vụ tai nạn: trình bày quá trình xảy ra vụ tai nạn diễn ra như thế nào.
 • Nguyên nhân xảy ra tai nạn: là yếu tố quan trọng được ghi nhận trong biên bản tai nạn giao thông. Một số nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông là do vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều với tốc độ quá nhanh, sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe, hay do các điều kiện khách quan của thời tiết…
 • Hậu quả của vụ tai nạn giao thông gây ra: gây thiệt hại về tài sản, tinh thần, sức khỏe thậm chí là cả tính mạng của con người.

3. Lưu ý khi lập biên bản tai nạn giao thông

 • Những tình tiết trong vụ tai nạn phải được trình bày theo thứ tự cụ thể, nhất định.
 • Người tham gia lập biên bản phải khai báo toàn bộ sự việc một cách trung thực, rõ ràng những nội dung mà mình biết.
 • Biên bản phải được trình bày rõ ràng, tránh dùng từ nhiều nghĩa, từ có nhiều cách hiểu, hay dùng những từ cảm thán để miêu tả cảm xúc cá nhân.

4. Mẫu biên bản tai nạn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN TAI NẠN GIAO THÔNG

Hôm nay, vào lúc ……giờ……ngày……tháng……năm……., tại địa chỉ

Chúng tôi gồm có những người sau đây cùng lập biên bản về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại:

I. Những người tham gia lập biên bản

1. Người lập biên bản

 • Ông/bà:…………………………………Chức vụ:..........................................................................................
 • Ông/bà:………………………………....Chức vụ:.........................................................................................

2. Người chứng kiến

 • Ông/bà:

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

 • Ông/bà:

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

3. Người có liên quan đến vụ việc

 • Ông/bà:

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

II. Thông tin vụ tai nạn giao thông

Địa điểm xảy ra tai nạn:..........................................................................................................................................

Thời gian xảy ra tai nạn:.........................................................................................................................................

Diễn biến vụ tai nạn:

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân vụ tai nạn:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Hậu quả:

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Chúng tôi cam đoan những thông tin mà chúng tôi kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản được lập xong vào hồi:....giờ….., ngày…..tháng…năm…….tại………….......

XÁC NHẬN

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/ cơ quan chủ quan, chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn, người làm chứng)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

        Biên bản tai nạn giao thông có vai trò vô cùng quan trọng. Một biên bản tai nạn giao thông đúng sự thật và chính xác sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền dựa vào đó để xem xét, điều tra vụ việc tai nạn giao thông một cách chính xác, nhanh chóng và có hướng xử lý phù hợp. 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169