Đinh Ngọc Huyền

Số tiết giảng dạy theo quy định

Theo quy định của pháp luật, việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm. Quy định về phân công chuyên môn giảng dạy đối với giáo viên hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Nhà trường có được phân công giáo viên dạy không đúng chuyên môn của họ không? Luật Minh Gia xin được tư vấn như sau.

Câu hỏi yêu cầu tư vấn: Tôi gửi thư xin được tư vấn việc sau, tôi đã tìm hiểu nhiều văn bản nhưng không thấy nêu rõ vấn đề tôi cần. Tôi được đào tạo chuyên môn dạy thể dục. Trước đây tôi dạy ở một trường cấp 2 nên tôi được nhà trường phân công dạy đủ số tiết theo đúng chuyên môn của tôi. Nhưng năm học này tôi xin chuyển về dạy ở một trường tiểu học. Điều lệ trường tiểu học quy định là mỗi giáo viên phải dạy đủ số tiết là 23 tiết, nhưng trường tôi hiện tại có tới 2 giáo viên thể dục nhưng toàn trường chỉ có 40 tiết thể dục thôi. Vì vậy chuyên môn nhà trường phân công giáo viên dạy thể dục cũ ở trường dạy 23 tiết và tôi dạy 17 tiết thể dục và 6 tiết luyện toán và tiếng việt. Nhưng bản thân tôi không được đào tạo chuyên môn dạy tiểu học. Vậy việc phân công chuyên môn tôi dạy như vậy có đúng hay không? Tôi có thể lên tiếng để đòi lại quyền lợi cho mình là dạy đủ số tiết theo chuyên môn tôi được đào tạo hay không? Hay tôi có thể yêu cầu Ban giám hiệu phan công cho tôi kiêm nhiệm thêm một số công việc khác để đảm bảo đủ số tiết theo quy định nhưng không phải dạy các tiết kia được không? Xin hãy tư vấn giúp tôi. Có thể hồi âm giúp trong thời gian sớm nhất. Thành thật cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Định mức tiết dạy đối với giáo viên tiểu học trong một tuần theo quy định:

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 28/2009/TT- BGDĐT năm 2009, được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT- BGDĐT năm 2017 về định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông như sau:

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở

2a. Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Như vậy, theo quy định nêu trên, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/ tuần.

Thứ hai: Quy định về phân công nhiệm vụ với viên chức

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định về vị trí việc làm của công chức như sau:

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vị trí việc làm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức. Vị trí việc làm phải đảm bảo các nguyên tắc: phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; không căn cứ vào biên chế hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xây dựng danh mục vị trí việc làm;…

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể trong trường hợp này là hiệu trưởng trường tiểu học nơi bạn đang giảng dạy có trách nhiệm phân công nhiệm vụ giảng dạy và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với giáo viên trong trường, nắm bắt được trình độ, năng lực của giáo viên, đồng thời việc phân công nhiệm vụ cho giáo viên phải phù hợp với chuyên môn, chức vụ quản lí, tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Như vậy, bạn được đào tạo chuyên môn dạy thể dục, việc nhà trường phân công giao cho bạn không có chuyên môn tiểu học dạy 6 tiết luyện toán và tiếng việt là sai.

Nếu như bạn có ý kiến phản hồi đối với trường hợp của mình thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên hiệu trưởng nhà trường để yêu cầu nhà trường phân công cho bạn giảng dạy theo đúng chuyên môn của mình. Nếu phía nhà trường không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn làm đơn gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng nội vụ cấp quận/ huyện nơi quản lí trực tiếp trường nơi bạn đang công tác giảng dạy để được giải quyết.

 Trường hợp bạn muốn được phân công làm thêm các nhiệm vụ để bảo đảm hoàn thành công việc và đảm bảo số tiết trong tuần, theo chúng tôi bạn có thể kiến nghị trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường để trao đổi và giải quyết thỏa đáng. 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn