Đinh Ngọc Huyền

Sinh con thứ ba có vi phạm chính sách về dân số không?

Kế hoạch hóa gia đình là vấn đề then chốt quyết định đến sự tồn vinh cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân, nhằm mục tiêu ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính.

Đối với trường hợp là công chức đồng thời là đảng viên kết hôn lần thứ hai thì được phép sinh thêm mấy con? Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được tư vấn cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm tình huống mà chúng tôi tư vấn dưới đây.

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng thời cũng là đảng viên. Tôi với chồng đầu có 01 con chung, nhưng do không ở được với nhau tôi nhận nuôi con. Năm 2017 tôi lấy chồng lần 2, chồng mới của tôi cũng có với vợ trước 01 con. Năm 2019 và 2021 tôi và chồng 2 có sinh thêm 02 cháu nữa. Hiện nay chúng tôi có tất cả 04 cháu. Vậy tôi có vi phạm chính sách dân số về sinh con thứ 3 hay không, căn cứ theo luật nào mới nhất? Và hình thức kỷ luật như nào. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia.

Thứ nhất: Xác định trường hợp vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 quy định về trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình:

"6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống".

Theo đó, bạn đã tái hôn và có 01 con riêng với người chồng trước và đồng thời người chồng hiện tại của bạn cũng đã có 01 con riêng với vợ trước nên hiện tại vợ chồng bạn được phép sinh thêm 01 hoặc 02 con trong cùng 1 lần sinh. Như vậy, việc vợ chồng bạn sinh thêm 02 con vào 2 lần sinh (sinh vào năm 2019 và năm 2021) nên sẽ bị coi là vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Thứ hai: Hình thức xử lý kỷ luật

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 8 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP năm 2020 thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình...thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, bạn còn bị xử lý kỷ luật bên Đảng theo khoản 1 Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 nêu rõ việc xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ ba, vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình như sau:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp của bạn là công chức không giữ chức vụ quản lý, đồng thời cũng là Đảng viên vi phạm quy định về sinh con thứ ba thì có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh