LS Hoài My

Quyền lợi của NLĐ được hưởng khi chấm dứt HĐLĐ.

Quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ là quan hệ bình đẳng, pháp luật không thiên vị bên nào. Hợp đồng lao động giữa đôi bên là sự tự nguyện, không ép buộc.

Vậy khi chấm dứt HĐLĐ, người lao động được hưởng những quyền lợi gì? Đây là 1 câu hỏi mà rất nhiều người vướng mắc, không biết pháp luật quy định như nào để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ?

Nếu bạn có vướng mắc tương tự thì hãy gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Minh Gia hoặc Gọi:1900.6169, chúng tôi sẽ trợ giúp bạn.

Ngoài ra, bạn có thểm tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn sau đây:

Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư, hợp đồng lao động mình ký ngày 27/1/2019, đã qua thử việc 2 tháng từ ngày 27/11/2018, hiện tại ngày 25/12 công ty gửi thông báo yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động hiện tại công ty cho biết sẽ giải quyết như sau: 1/ trong vòng 3 ngày bàn giao công việc; 2/ hưởng lương đến 27/1/2020; 3/ hưởng lương 13 theo số tháng làm việc. Vậy quyền lợi người lao động được hưởng gồm những gì? còn thiếu khoản tiền trợ cấp hay còn những  khoản nào nữa và có thể cho biết số tiền cụ thể không. Lương của mình tổng là 21tr, công ty chỉ đóng bảo hiểm kể từ khi ký hợp đồng lao động. Cám ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vì bạn cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chúng tôi không biết bạn được doanh nghiệp ký HĐLĐ xác định thời hạn hay HĐLĐ không xác định thời hạn, nên chúng tôi giả sử bạn được doanh nghiệp ký HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm.

Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định Loại hợp đồng lao động:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

...”

Theo đó, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng là khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định về Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ:

“1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

...”

Và Điều 47 luật này quy định về Trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.

Như vậy, giả sử HĐLĐ của bạn là loại HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm (từ 27/1/2019 đến 27/1/2020) thì khi hết hạn HĐLĐ doanh nghiệp có quyền chấm dứt HĐLĐ với bạn, tuy nhiên trước khi đến ngày HĐLĐ hết hạn phía doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho bạn biết trước ít nhất 15 ngày.

Khi chấm dứt HĐLĐ quyền lợi của bạn được nhận bao gồm: được doanh nghiệp trả lương tháng đầy đủ đến khi kết thúc HĐLĐ, được trả lại sổ BHXH, được doanh nghiệp thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi như tiền nghỉ phép năm (nếu chưa nghỉ hết ngày phép năm), tiền thưởng tháng 13 (theo quy chế doanh nghiệp( nếu có)), hưởng trợ cấp thôi việc (mỗi năm làm việc được hưởng nửa tháng lương, tuy nhiên nếu bạn đã được tham gia bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc nữa).

Hotline: 1900 6169