LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng mùa vụ.

Kính chào cty Luật Minh Gia. Tôi xin được hỏi nội dung như sau: Tôi xin vào cty A , và ký hợp đồng thời vụ từ tháng 02-01-2015 đến 30-06-2015 ( Hợp đồng thời vụ ), đến ngày 15/5/2015 tôi làm đơn xin chấm dứt hợp đồng và xin nghỉ từ ngày 1/7/2015 ( Báo trước 15 ngày). Sau khi nghỉ việc tôi liên hệ với cty để lấy sổ bảo hiểm và được trả lời như sau " theo luật thì tôi phá hợp đồng nên phải bồi thường lại toàn bộ tiền bảo hiểm mà công ty đóng cho tôi từ 1/1/2015 đến 30/06/2015 ".

 

Đến nay đã hơn 1 tháng mà tôi liên lạc với cty đều nhận được câu trả lời " Chờ sếp quyết định "

Xin hỏi theo luật thì tôi phải bồi thường lại toàn bộ số tiền bảo hiểm mà cty đã đóng cho tôi không ? Tôi xin nghỉ như vậy có phải là phá hợp đồng với người sử dụng lao động không ? . Tiền lương mà tôi làm trước thời gian nghỉ có được trả không ? Tới nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày tôi nghỉ việc công ty chưa trả lại sổ cho tôi như vậy có đúng với luật BHXH không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng mùa vụ.
Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng mùa vụ.
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định về Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, thì “hết hạn hợp đồng” là một trong những căn cứ để các bên chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo đó, đối với trường hợp của bạn, nếu bạn và công ty không tiếp tục ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động hiện tại sẽ đương nhiên chấm dứt.

Như vậy, việc công ty cho rằng bạn “phá hợp đồng” là không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về các chế độ bạn được hưởng khi chấm dứt hợp đồng.

Điều 48 quy định về Trợ cấp thôi việc

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương….”

Căn cứ theo quy định trên, thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

“…2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động…”

Căn cứ theo quy định trên, thì trong thời hạn 7 ngày (có thể kéo dài đến 30 ngày) thì phía công ty phải có trách nhiệm trả đầy đủ các khoản tiền liên quan cũng như sổ bảo hiểm cho bạn.

Như vậy, trong trường hợp này bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật, do vậy bạn sẽ không phải chịu bất cứ khoản tiền bồi thường nào. Và công ty sẽ có trách nhiệm trả đầy đủ tiền lương theo hợp đồng cho khoảng thời gian thực tế bạn làm việc tại công ty. Theo đó câu trả lời phía công ty đưa ra là " theo luật thì tôi phá hợp đồng nên phải bồi thường lại toàn bộ tiền bảo hiểm mà công ty đóng cho tôi từ 1/1/2015 đến 30/06/2015 " là trái pháp luật.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhờ đến sự can thiệp của tổ chức công đoàn tại công ty để tiến hành hòa giải. Nếu không thể giải quyết thỏa đáng thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Phòng lao động thương binh xã hội, để được giải quyết.

 

Trân trọng !
Luật Gia: Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169