LS Trần Khánh Thương

Giờ hành chính là gì? Thời gian làm việc bình thường là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Theo đó, viên chức phải đáp ứng những điều kiện nhất định để phù hợp với trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp đó. Luật sư sẽ hỗ trợ giải đáp rõ hơn về vấn đề này.

 

 

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi một câu hỏi liên quan hai ngày nghỉ cuối tuần như sau. Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc lĩnh vực thể thao, tôi là viên chức. Lãnh đạo cơ quan bảo vì là đơn vị sự nghiệp và do đặc thù công việc lên phải đi làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật.  Vậy tôi muốn hỏi luật sư giờ hành chính là gì? Lãnh đạo cơ quan tôi nói thế có đúng không, nếu đi làm vào hai ngày nghỉ đó thì chế độ tính như nào, hoặc nếu đơn vị không trả chế độ theo nhà nước thì có được không. Còn nếu đơn vị chỉ cấp ít chế độ gọi là bồi dưỡng không đúng chế độ của nhà nước có được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, thời giờ làm việc bình thường của viên chức:

Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật viên chức 2010 về quyền của viên chức về nghỉ ngơi thì viên chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo đó, ngày nghỉ cuối tuần của viên chức sẽ được quy định cụ thể trong BLLĐ 2019 tại Khoản 1 Điều 111 như sau: “Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày”

Như vậy, thời gian nghỉ ngơi hàng tuần của bạn theo quy định pháp luật sẽ là 24 giờ 1 tuần hoặc trong trường hợp đặc biệt là 4 ngày 1 tháng. Ngoài ra, bộ luật Lao động cũng quy định thời giờ làm việc bình thường là không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Khi cơ quan có nhu cầu cần nhân viên làm thêm giờ thì cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Phải được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Việc vượt quá thời gian làm thêm giờ trên chỉ được phép trong trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời hoặc giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

Thứ hai, về tiền lương làm thêm giờ:

Trong thời gian làm thêm giờ, tiền lương sẽ được tính như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày

Như vậy, nếu đơn vị buộc bạn phải làm cả ngày nghỉ hàng tuần là thứ 7 chủ nhật thì phải có sự đồng ý của bạn; nếu làm việc thì anh có thể yêu cầu mức lương theo như quy định về tiền lương làm thêm giờ như đã phân tích phía trên.