LS Thanh Hương

Quy định về ngày nghỉ hàng năm và thanh toán số ngày chưa nghỉ đủ?

Luật sư tư vấn về ngày nghỉ hàng năm của người lao động, hình thức chi trả, cách thanh toán những ngày nghỉ hàng năm mà người lao động chưa nghỉ đủ và các vấn đề pháp lý liên quan.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Xin Luật sư tư vấn cho tôi về quy định nghỉ phép năm của người lao động.Công ty tôi quy định nghỉ phép năm của năm 2019 như sau: Từ tháng 1 đến tháng 6 người lao động chỉ được sử dụng ngày phép năm còn tồn của năm 2018. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019 mới được sử dụng 6 ngày phép năm của 6 tháng đầu năm. Và từ tháng 1 đến tháng 6 năm sau mới được sử dụng số ngày phép của tháng 7 đến tháng 12. Xin luật sư cho tôi hỏi công ty quy định như vậy có đúng không? Chúng tôi có phản ánh là người lao động 1 tháng được 1 ngày phép năm và thời gian giải quyết phép năm phải được giải quyết hết vào tháng 12 hàng năm hoặc chậm nhất là trong quý 1 của năm sau. Nhưng công ty nói theo luật thì Công ty có quyền quy định ngày nghỉ phép năm. Như vậy công ty quy định như vậy có đúng không? Công ty có quy định phải làm đủ 12 tháng mới có ngày phép năm. Như vậy đối với những lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì không được giải quyết phép năm. Như vậy có đúng không ạ? Và Công ty có đặt ra trường hợp nếu người lao động nghỉ làm mà còn phép năm thì sẽ trả tiền phép năm theo mức lương trên hợp đồng lao động, như vậy có đúng không ạ? Xin luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn luật sư

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 quy định vấn đề nghỉ hằng năm như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

….

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần...”

Điều 114 Bộ luật lao động 2012 quy định Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ:

“2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”

Và Điều 7 Nghị đinh 45/2013/NĐ-CP quy định Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

“Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Như vậy, NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động trong điều kiện bình thường thì được nghỉ 12 ngày phép năm. Trường hợp NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc như hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Đối chiếu với trường hợp của bạn: Công ty quy định NLĐ làm việc đủ 12 tháng thì mới thanh toán tiền phép năm cho NLĐ là không phù hợp quy định pháp luật. Trường hợp công ty không giải quyết phép năm cho NLĐ làm việc dưới 12 tháng thì những NLĐ này có quyền gửi đơn kiến nghị Ban giám đốc công ty để thực hiện đúng theo quy định pháp luật hoặc gửi đơn khiếu nại đến Phòng LĐTBXH/ gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Về vấn đề bố trí, sắp xếp để NLĐ được nghỉ phép năm thì sẽ do công ty bạn quy định lịch nghỉ sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ nhưng phải thông báo cho NLĐ biết. Ý kiến của NLĐ chỉ mang tính chất để công ty tham khảo xây dựng lịch nghỉ cho NLĐ chứ không mang tính chất bắt buộc phải thực hiện, do đó công ty bạn có quyền quy định lịch nghỉ như thông tin bạn cung cấp và không trái với quy định pháp luật.

Liên quan đến việc NLĐ nghỉ việc mà còn phép năm thì theo quy định tại Điều 114 Bộ luật lao động 2012, NLĐ sẽ được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ hằng năm được quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, cụ thể:

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.” 

Theo quy định trên: tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động. Như vậy, trường hợp người lao động công ty bạn nghỉ làm mà còn phép năm và công ty trả tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm theo mức lương trên hợp đồng lao động là phù hợp quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia.