LS Quang Vinh

Quy định về nâng bậc lương như thế nào là đúng pháp luật?

Pháp luật hiện hành có quy định cụ thể về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức và viên chức, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện không đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức. Do đó, khi bạn gặp vấn đề này và chưa nắm rõ quy định pháp luật thì bạn có thể liên hệ tham khảo ý kiến tư vấn từ Luật sư.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề nâng bậc lương

Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức và viên chức bao gồm: nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều trường hợp có sai sót trong quá trình tính thời điểm nâng lương, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó nếu bạn gặp phải vấn đề này và chưa biết cơ quan của mình có áp dụng đúng quy định pháp luật hay không thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về vấn đề nâng bậc lương

Câu hỏi: Em có 02 câu hỏi rất mong được luật sư tư vấn giải đáp giúp: 

1. Nếu như tính đến 25/11/2017 (tức đợt 2/2017) em được nâng lương thường xuyên thì vào đợt 1/2017 em có được làm đơn xin nâng lương trước thời hạn không (em đủ tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn). Em xin chân thành cảm ơn.

2. Theo như thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y thì vào ngày 30/12/2016 bạn em được xếp từ ngạch Điều dưỡng CĐ từ ngày 16/6/2014 sang điều dưỡng hạng IV và bậc lương 3/10 hệ số 2.72 sang bậc 5/12 hệ số 2,66 bảo lưu 0,06 thời điểm xét nâng bậc lương 16/12/2013. Vậy theo QĐ của sở thì đến ngày 16/12/2015 bạn em phải được nâng lương thường xuyên thêm 1 bậc lên 6/12 hệ sô 2,86 Nhưng đến nay 22/6/2017 mới nhận được QĐ của Sở vậy trong khoảng thời gian từ khi Sở ký QĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương là ngày 30/12/2016 đến 22/6/2017 bạn em có được hưởng lương lên bậc 6/12 không hay phải đợi tới 16/12/2017 mới nâng 02 bậc lên 7/12. Và nếu được nâng thì có được tính truy lĩnh tiền lương không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn cho Công Ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

Câu hỏi thứ nhất của bạn Căn cứ Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn”.

Để được nâng bậc lương trước hạn bạn phải căn cứ vào điều kiện nâng bậc lương trước hạn theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV. Nếu bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện này thì còn cần xét đến cả (điểm b Khoản 1 Điều 3) tức là tỉ lệ nâng bậc lương trước hạn thì trong 1 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Vì thế, bạn cần phải xem xét xem mình có phải nằm trong 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trong năm không thì mới có đầy đủ điều kiện để làm đơn xin nâng lương trước hạn.

Câu hỏi thứ hai: Theo như trình bày của bạn: 12/2016 bạn của bạn được xếp từ ngạch Điều dưỡng CĐ. 6/2014 sang điều dưỡng hạng IV và bậc lương 3/10 hệ số 2.72. 16/12/2013 sang bậc 5/12 hệ số 2,66 bảo lưu 0,06. Theo trình bày về QĐ của sở thì đến ngày 16/12/2015 bạn bạn phải được nâng lương thường xuyên thêm 1 bậc lên 6/12 hệ sô 2,86, tuy nhiên bạn bạn phải đảm bảo dầy đủ các điều kiện nâng bậc lương không thuộc trường hợp bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên.

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV

“3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều 2 quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ Mục II.3 Thông tư 79/2005/TT-BNV, căn cứ theo nguyên tắc xếp lương.

“3- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch”.

Việc nâng bậc lương phụ thuộc vào quyết định nâng bậc lương  bạn cần xem xét quyết định nâng bậc lương có hiệu lực từ ngày nào. Nếu sở có quyết định nâng bậc lương sai so với thời hạn quy định thì bạn khiếu nại trực tiếp lên sở để đòi quyền lợi. Nếu như quyết định đó là sai quy định thì bạn có thể được truy lĩnh tiền lương do thời gian bị kéo dài nâng bậc lương sai quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

TƯ VẤN NHANH