Phạm Diệu

Quy định về hợp đồng lao động!

Nhờ tư vấn giúp tôi về Hợp đồng Lao động như sáu: Tôi hiện nay đang công tác trong đơn vị sự nghiệp y tế. Năm 2012 tôi được tuyển dụng vào làm việc và được cơ quan ký hợp đồng lần 1, có thời gian từ ngày 01/10/2012 đến ngày 01/10/2013. Trong hợp đồng này có nói là sau 30 tháng thì cán bộ mới được sinh con nếu vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng.

Sau khi hết hợp đồng lần 1 ngày 01/10/2013, từ đó đến nay cơ quan chưa ký lại hợp đồng lần 2 nhưng tôi vẫn làm việc bình thường và được cơ quan trả lương và các chế độ đầy đủ như một cán bộ viên chức bình thường.. Đến tháng 4/2014 tôi sinh con, Nay cơ quan yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm để xét kỷ luật theo quy định của hợp đồng.
Xin hỏi Luật sư trường hợp của tôi đã hết hợp đồng và sinh con trong thời gian chưa ký lại hợp đồng mới thì có bị xử lý kỷ luật theo hợp đồng không?
Xin cảm ơn Luật sư và sơm nhận được hồi âm.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi đề nghị tư vấn đến Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:
 
Bộ luật Lao động quy định về hợp đồng lao động như sau:
 
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
 
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
 
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
 
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 
Hợp đồng của bạn hết hạn vào ngày 01/10/2013, theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 01/10/2013 bạn và cơ quan bạn làm việc phải ký hợp đồng lao động mới. Tuy nhiên, theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn và cơ quan đã không ký hợp đồng lao động mới. Vậy nên, hợp đồng lao động có thời hạn một năm của bạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 
Theo đó, bạn vẫn phải tuân thủ những quy định trong hợp đồng lao động đã ký. Nếu việc bạn sinh con vi phạm quy định của hợp đồng thì bạn sẽ phải chịu kỷ luật như quy định.

Trân trọng!
CV.Hương – Công ty Luật Minh Gia