Nguyễn Ngọc Ánh

Quy định về chuyển ngạch viên chức và thay đổi hợp đồng làm việc

Chào luật sư, nhờ luật sư cho hỏi về chuyển ngạch viên chức và thay đổi hợp đồng làm việc như sau: Tôi làm công tác thiết bị trường học đã gần 6 năm. ngày trước tôi có theo học sư phạm, chuyên nghành Sinh Hóa, hệ cao đẳng chính quy. Ra trường vì không có chỉ tiêu của ngành tôi theo học nên tôi làm hồ sơ xin đi làm công tác thiết bị nhà trường.

Tôi vào biên chế và đi làm đã hơn 5 năm.Tâm huyết của tôi là vẫn được cầm viên phấn, đúng trên bục giảng, đi làm đúng nghành, đúng nghề....Nhưng tôi thấy ước mơ ấy sao mà xa xôi quá. Tôi k biết nhà nước có tạo cơ hội, điều kiện xét tuyển cho tôi chuyển ngạch lên giảng dạy không hay công việc của tôi mãi chỉ là thế này? Ngoài công việc chính là làm công tác thiết bị trường học, tôi còn được nhà trường phân công  kiêm nhiệm thêm rất nhiều công việc: Đun nước pha chè cho anh em, ghi công văn của nhà trường. Trực bán trú.  Trường của tôi đang công tác có một chú bảo vệ rất hay xin nghỉ, mỗi lần chú ấy nghỉ là tất cả công việc của chú ấy tôi đều phải làm thay, nhà trường có 4 cán bộ hành chính: Thư Viện, Thiết bị, Bảo vệ và Kế Toán. Vậy luật sư cho tôi hỏi nhà trường phân công công việc kiêm nhiệm cho tôi như thế có đúng không? Nếu vi phạm thì phạm vào các điều khoản nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của bạn được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về căn cứ chuyển ngạch viên chức làm công tác thiết bị nhà trường.

Điều 20 Luật viên chức 2010 quy định căn cứ tuyển dụng: "Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập".

>> Tư vấn quy định về chuyển ngạch viên chức, gọi: 1900.6169

Theo quy định của pháp luật, việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, cũng như tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của đơn vị. Tương tự với việc tuyển dụng, việc xem xét chuyển ngạch viên chức cũng theo nhu cầu của đơn vị.

Vậy, bạn cần đợi cơ hội khi Nhà trường có nhu cầu để được đáp ứng nhu cầu của mình.

Thứ hai, về nhiệm vụ của viêc chức trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc.

"Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này."

Hướng dẫn quy định về chuyển ngạch viên chức, gọi: 1900.6169

Điều 26 Luật viên chức 2010 quy định nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc:

"1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.

Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng;

c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc;

e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);

g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

h) Chế độ tập sự (nếu có);

i) Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động;

k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

l) Hiệu lực của hợp đồng làm việc;

m) Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

...."

Căn cứ Điều 24 Luật viên chức 2010, dựa vào kết quả tuyển dụng cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm cùng viên chức thỏa thuận ký kết hợp đồng làm việc. Viên chức và cá nhân có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nội dung hợp đồng đã ký kết theo quy định tại Điều 26, trong đó có nội dung về công việc (nhiệm vụ của viên chức trong quá trình làm việc tại đơn vị).

Vậy, nếu không có thỏa thuận khác thì bạn có quyền và nghĩa vụ làm nhiệm vụ liên quan tới thiết bị nhà trường. Trong quá trình làm việc mà người đứng đầu đơn vị yêu cầu thực hiện những công việc khác nội dung đã thỏa thuận thì cần có sự đồng ý của bạn; và bạn có quyền yêu cầu trả thêm một khoản tiền lương để làm công việc theo yêu cầu.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Quy định về chuyển ngạch viên chức và thay đổi nội dung HĐLV. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp.

Hỏi tư vấn qua điện thoại