LS Hoài My

Quy định pháp luật NLĐ được phép có mấy sổ BHXH- Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động được phép có mấy sổ bảo hiểm xã hội? Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp được pháp luật quy định như nào?

Bạn đang là người lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn có những câu hỏi vướng mắc về bảo hiểm xã hội, về trợ cấp thất nghiệp,... bạn không có thời gian tự tìm hiểu. Vậy, bạn hãy gửi câu hỏi tư vấn đến Luật MInh Gia hoặc liên hệ Gọi:1900.6169, chúng tôi sẽ trợ giúp bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn sau đây:

Nội dung tư vấn: Tôi có thắc mắc này không biết phải làm sao mong Luật sư cho tôi biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Lúc trước tôi có đi làm công ty và đóng BHXH được 5 tháng thì tôi nghỉ không làm nữa. Này tôi đi làm chỗ mới và được chỗ mới đóng BHXH nhưng tôi không đưa sổ cũ và bên chỗ mới cũng không nói là phải nộp sổ cũ và họ có làm sổ mới hay không hay mình phải nộp sổ cũ.Vậy khi chỗ mới đóng BHXH cho tôi thì sổ cũ của tôi có được tính vô không. Và nếu tôi nghỉ việc ở chỗ mới thì tôi phải tới đâu để lấy sổ BHXH và có được hưởng BH thất nghiệp không và mỗi người có mấy mã số BHXH?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mỗi người lao động được cấp một sổ bảo hiểm xã hội để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp của bạn, khi bạn nghỉ việc ở công ty thì công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội lại cho người lao động. Khi bạn tham gia lao động ở công ty mới thì bạn cung cấp số sổ bảo hiểm xã hội của bạn cho công ty mới để công ty tiếp tục đóng nối quá trình bảo hiểm xã hội cho bạn.

Như vậy, quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ sẽ được cộng nối vào quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới.

Trường hợp bạn nghỉ việc ở công ty mới, công ty yêu cầu bạn cung cấp sổ bảo hiểm của bạn để công ty làm thủ tục chốt sổ và trả sổ bảo hiểm.

- Về chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết”.

Theo quy định pháp luật, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động; Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động phải đúng theo quy định pháp luật và chưa tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu trên thì mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Hotline: 1900 6169