LS Thanh Hương

Quy định nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014/NĐ-CP

Sinh năm 1968, tham gia đóng bảo hiểm từ năm 1993, từ năm 2003 công tác tại khu vực có hệ số phụ cấp 0,7. Hỏi người lao động có thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật, lương có thể được hưởng như thế nào.


Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin cám ơn và mong nhận hồi âm từ phía tư vấn viên nhé.
Mẹ tôi sinh năm 1968. tham gia đóng bảo hiểm từ năm 1993, công tác trong khu vực có hệ số phụ cấp 0,7 từ năm 2003. Năm 2016, mẹ tôi thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định điểm c khoản 1 điều 6 nghị định 108/2014 NĐ-CP về tinh giản biên chế. Mẹ tôi không bị suy giảm khả năng lao động. Hệ số lương của mẹ tôi là 2,26 cộng các khoản phụ cấp lại thì 1 tháng được khoảng 9 triệu. Tôi muốn hỏi là:
1. Năm 2016 mẹ tôi bị nghỉ việc luôn thì có được tính lương hưu không? và được tính cụ thể như thế nào?
2.Nếu mẹ tôi nghỉ việc hẳn theo quy định khoản 1 điều 10 nghị định 108/ NĐ-CP 2014  thì có được không? và thủ tục như thế nào? các khoản trợ cấp thực tế mẹ tôi sẽ được hưởng?
Rất mong Quý công ty Luật Minh Gia tư vấn cho tôi ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối với vấn đề bạn đưa ra

Mẹ bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội 1993, đến 2016 tham gia được 23 năm đóng bảo hiểm xã hội

Từ năm 2003 công tác tại khu vực có hệ số lương 0,7, đến 2016 công tác tại khu vực này 13 năm

Mẹ bạn sinh năm 1968 đến năm 2016 mẹ bạn 48 tuổi.

Trường hợp của mẹ bạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 6 nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn

Điều 8 nghị định 108/2014/NĐ-CP

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

Trường hợp mẹ bạn có thể được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và ngoài ra còn được hưởng chế độ theo quy định tại điểm a,b,c điều 5 thông tư số 01/ 2015/ TTLT-BNV-BTC

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính trợ cấp như sau:

a.1. Số tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương;

a.2. Số tháng lẻ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương.
Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định = Số tháng được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ trước tuổi quy định) x Tiền lương tháng

b) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ hai mươi mốt trở đi.
Trợ cấp do có tên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội = Số năm được trợ cấp (tính từ năm thứ 21 trở đi có đóng bảo hiểm xã hội) x 1/2 x Tiền lương tháng

 
Quy định tại khoản 1 điều 56 Luật bảo hiểm xã hội về mức lương hưu hàng tháng

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”
Quy định tại điều d khoản 1 điều 62 Luật bảo hiểm xã hội

“d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu”

Vấn đề thứ hai bạn đưa ra

khoản 1 điều 10 nghị định 108/2014/ NĐ-CP quy định

“Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội”

Trường hợp của mẹ bạn đã đủ điều kiện được hưởng chế độ theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 6 nghị định 108/2014 NĐ-CP. Nên sẽ không được nghỉ hưu theo chế độ theo điều này nữa.

Trường hợp nếu như mẹ bạn không đủ điều kiện hưởng theo khoản 1 điều 8 nghị định này thì mẹ bạn mới có thể được xem xét để nghỉ theo quy định tại khoản 1 điều 10 của nghị định này

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014/NĐ-CP. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
C.v Mỹ Hà - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại